Skoči do osrednje vsebine

O prihodnosti evropskega turizma na visoki ravni

Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil zasedanja EU ministrov za turizem, ki je potekal v okviru Foruma za trajnostni turizem na visoki ravni v organizaciji portugalskega Predsedstva Svetu EU. Osrednja tema pogovorov je bila oživitev turistične in potovalne industrije Evropske unije in izzivi trajnostnega razvoja turističnega ekosistema v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju v okviru priprave nove strategije evropskega turizma – Evropske agende za turizem 2030-2050.

Minister Zdravko Počivalšek se je uvodoma zahvalil portugalskemu predsedstvu za velik prispevek predsedstva pri vzpostavljanju varne in proste mobilnosti na enotnem trgu EU, ki je ključna za zagon turistične industrije in čezmejnih turističnih tokov ter povrnitev zaupanja potrošnikov v varne čezmejne turistične aktivnosti od katerih zavisi evropski turizem. Posebej se je zahvalil za odlično opravljeno delo na področju priprave Sklepov Sveta o evropskem turizmu za naslednje desetletje ter za pripravo izhodišč za nadaljnje delo na področju priprave Evropske agende za turizem 2030-2050.

»Slovenija pozdravlja pripravo Sklepov Sveta o evropskem turizmu, ki odražajo naše skupne usmeritve in priporočila za nadaljnje okrevanje in oživitev evropskega turizma v naslednjem desetletju in pomenijo podporo uresničevanju skupnih zavez iz programa Tria predsedstev za okrevanje in oživitev turističnega ekosistema ter njegovi pripravi na nove izzive v post-Covid dobi,« je poudaril minister Počivalšek in nadaljeval »Slovenija posebej ceni pripravo izhodišč portugalskega predsedstva za nadaljevanje našega skupnega dela pri pripravi srednjeročne in dolgoročne strategije evropskega turizma - Evropske agende za turizem 2030-2050, ki bodo močna opora nadaljevanju dela slovenskega predsedstva za doseganje tega cilja«.

»Evropski turizem mora biti prepoznan kot odgovoren, trajnosten in inovativen, saj je to ključna podlaga za okrevanje, oživitev ter ohranitev globalne konkurenčnosti in nadaljnje rasti evropskega turizma v spremenjenih razmerah na trgu in spremenjenih pričakovanjih potrošnikov zaradi pandemije. Pri tem je posebej pomembna zmožnost turističnih podjetij in destinacij na zeleni in digitalni prehod ter s tem povezana nadaljnja podpora turističnim MSP ter potovalni industriji pri zagotavljanju zadostnih finančnih virov za potrebne investicije v trajnostno prenovo infrastrukture, poslovnih in tržnih modelov ter investicij v znanje in spretnosti,« je še povedal. Posebej je poudaril, da Slovenija podpira uvedbo Digitalnega zelenega certifikata, ki mora biti na ravni Evropske unije sprejet v najkrajšem možnem času. V nasprotnem primeru bo potreben razmislek o uvedbi nacionalnega zelenega potrdila.

Minister Počivalšek je razpravo zaključil z besedami: »Slovenija postavlja turizem visoko na prednostno agendo svojega predsedovanja. S prevzemom predsedovanja bomo nadaljevali delo portugalskega predsedstva tako v luči uresničevanja zavez iz skupnega programa Tria kot v okviru zastavljenega programa in ciljev Slovenije. Prizadevali si bomo za nadaljnjo koordinacijo in prispevek k okrevanju in oživitvi turističnega ekosistema, za zeleno in digitalno prenovo turističnega in potovalnega sektorja ter potrebna znanja in spretnosti ter zadostne finančne vire za podjetja v tem okviru« .

Poseben poudarek slovenskega predsedstva bo dan nadaljnjemu delu na pripravi Evropske agende za turizem 2030-2050, kjer bo naš cilj doseči napredek pri iskanju skupne vizije, ambicij in določitvi ključnih nalog, ki bodo odločujoče za trajnostno prihodnost in ohranitev dolgoročne odpornosti ter globalne konkurenčnosti evropskega turizma, katerega del predstavlja tudi slovenski turizem. »Za dosego teh ciljev evropskega turizma je izjemnega pomena tesno sodelovanje tako držav članic, evropskih institucij kot ostalih relevantnih akterjev evropskega turizma, saj je priprava srednjeročne in dolgoročne strategije evropskega turizma, deljena odgovornost vseh« je še izpostavil minister Počivalšek.