Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Logar na obisku na avstrijskem Koroškem

Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Anže Logar je bil v petek, 7. maja 2021, na obisku na avstrijskem Koroškem. V okviru obiska se je srečal s koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem ter ločeno z županom in podžupanom Celovca Christianom Scheiderjem in Lojzetom Dolinarjem.

Minister dr. Logar in koroški deželni glavar dr. Kaiser sta poudarila tradicionalno dobro sodelovanje med Slovenijo in Deželo Koroško in številne priložnosti na področju gospodarstva, turizma, kulture ter drugih čezmejnih projektov. Zavzela sta se za skorajšnjo organizacijo zasedanja Skupnega odbora Slovenija – Koroška, ki zaradi epidemičnih razmer v zadnjem letu ni bilo realizirano. Glede ukrepov za obvladovanje epidemije Covid-19 sta se zavzela za iskanje rešitev, ki bodo olajšale prehajanje meje, npr. s prikazovanjem potrdil o cepljenju.

Minister dr. Logar je pozdravil pozitivne korake koroških deželnih oblasti pri krepitvi sožitja med slovensko in nemško govorečimi prebivalci Koroške, kar se je izrazilo tudi ob lanski obeležitvi stoletnice koroškega plebiscita. Poudaril je pomen nadaljnjih konkretnih ukrepov za zaščito slovenske narodne skupnosti, posebej na področju vzgoje in izobraževanja, vidne dvojezičnosti in rabe slovenskega jezika.

V pogovoru s celovškim županom in podžupanom je minister dr. Logar ob nedavni izvolitvi dveh koroških Slovencev v mestni svet Celovca poudaril pomen Celovca kot središča gospodarskega in kulturnega delovanja koroških Slovencev. Izmenjali so poglede na povezovanje Celovca s slovenskimi mesti in sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, na področju gospodarstva, kulture in turizma. 

Minister dr. Logar se je v okviru obiska v Celovcu sestal tudi s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji, tokrat prvič na Koroškem. Poudaril je pomen rednih stikov s slovensko narodno skupnostjo. V pogovoru so sogovorniki ocenili aktualno stanje, zlasti v luči 10. obletnice memoranduma o dvojezičnih napisih ter izvajanja programa aktualne avstrijske vlade na področju narodnih skupnosti.

Minister dr. Logar je ob zaključku srečal tudi z mednarodno priznanim koroškim umetnikom in aktivnim zagovornikom uveljavljanja slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem Valentinom Omanom v njegovem ateljeju v Bekštajnu.