Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za kolesarsko povezavo med naselji Muta, Vuzenica in Gortina

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Kolesarska povezava šolskega centra ter industrijske cone Muta z naselji Muta, Vuzenica in Gortina«. Za 1,1 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v okviru Dogovora za razvoj Koroške razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 482 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo vzpostavila kolesarsko povezavo v dolžini 3,03 kilometra. Od tega bo 1,79 kilometra novozgrajenih površin. Z izgradnjo ločenih kolesarskih površin se bo zagotovilo varne kolesarske površine na celotnem odseku od industrijske cona Muta in šolskega centra do naselij Vuzenica in Muta.

Naložba bo omogočila boljše pogoje za hitrejši razvoj trajnostne mobilnosti na območju občine Muta in širše. Hkrati bodo kolesarske poti prispevale k uresničevanju ciljev trajnostne mobilnosti v Koroški regiji, tako k izboljšanju kakovosti zraka in zmanjšanju hrupa kot tudi k spodbujanju aktivne mobilnosti prebivalcev. Naložba bo zagotovila boljšo mobilnost vseh prebivalcev in boljšo dostopnost do posameznih območij in storitev.