Skoči do osrednje vsebine

Kohezijski regiji potrdili nova organa odločanja

Ob začetku novega programskega obdobja 2021-2027 sta danes potekali konstitutivni seji Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija in Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija. Sveta sta sprejela svoja poslovnika in se seznanila z izzivi na področju črpanja preostalih sredstev EU za obdobje 2014-2020 ter potrdila programa s finančnima načrtoma za leto 2021.

Dvorana s predsedujočimi in z udeleženci seje

Konstitutivna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija | Avtor Staša Zabukošek

1 / 2

Minister Zdravko Počivalšek, ki se je udeležil obeh sej, je uvodoma opozoril na razlike med kohezijskima regijama in razvojnimi regijami ter občinami ter poudaril, da je naloga vseh, ki programirajo in izvajajo črpanje sredstev EU, da omogočijo skladen regionalni razvoj – za vse regije brez izjem.

Slovenija je, kot je znano, razdeljena na dve kohezijski regiji – Vzhodno Slovenijo in Zahodno Slovenijo. Vsaka kohezijska regija kot organ odločanja oblikuje svoj razvojni svet. Vzhodna in Zahodna Slovenija sta dve izmed 281-ih evropskih regij na ravni NUTS 2. Na osnovi razvitosti obeh regij Slovenija črpa sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.

V Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija se za izvajanje kohezijske politike EU povezuje 8 razvojnih regij: Pomursko, Podravsko, Koroško, Savinjsko, Zasavsko, Posavsko, Jugovzhodno Slovenijo in Primorsko-notranjsko, v Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa se povezujejo 4 razvojne regije, to so Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-kraška. Obe kohezijski regiji sta danes zaradi začetka novega programskega obdobja za črpanje sredstev EU 2021-2027 konstituirali razvojna sveta in vanj izvolili po pet predstavnikov vsake razvojne regije. Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija ima tako 40 članov in enako število nadomestnih članov, Razvojni svet Kohezijske regije Zahodna Slovenija pa 20 članov in enako število nadomestnih članov. Njihov mandat je vezan na 7-letni proračun EU. Vodenje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija je tako za naslednjih 7 let v rokah Saše Arsenoviča, vodenje Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija pa je svet zaupal Lilijani Madjar.

Na današnjih sejah se je dosedanje predsedstvo ozrlo tudi v programsko obdobje 2014-2020 in povedalo, da je bilo za Vzhodno Slovenijo v okviru mehanizma dogovori za razvoj regij na voljo dobrih 328 milijonov evrov, za Zahodno Slovenijo pa 149 milijonov evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.

Minister Zdravko Počivalšek, ki je prisostvoval na obeh konstitutivnih sejah je uvodoma izpostavil zahtevnost usklajevanja glede regijskih in državnih ali sektorskih interesov znotraj mehanizma dogovorov za razvoj regij. Te je znova označil za tiste prave projekte »za ljudi« in pozdravil izvajanje mehanizma dogovorov za razvoj regij tudi v prihodnji finančni perspektivi. Ob tem je opozoril na razlike v razvitosti: »Med kohezijskima regijama Vzhodne in Zahodne Slovenije so ogromne razlike. Nadalje, tudi področja znotraj obeh kohezijskih regij so izjemno heterogena. Na nas je, da poskrbimo za uravnotežen razvoj vseh regij, vseh občin. Le tako bo Slovenija razvojno naravnana kot celota. In le tako bodo mladi ostajali doma in si tu ustvarjali življenje.« Opozoril, je, da je potrebno kdaj stopiti tudi nekaj korakov nazaj, da kot država naredimo kakšnega naprej.