Skoči do osrednje vsebine

Akcijski načrt za podnebje 2.0

Objavljen Akcijski načrt Alpske konvencije za podnebje v Alpah 2.0, ki je bil potrjen na XVI. Alpski ministrski konferenci na predlog Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje (ACB). Na podlagi Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050, Akcijski načrt vsebuje nabor konkretnih ukrepov za doseganje ciljev na desetih prednostih področjih vsealpskega sodelovanja za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb na celotnem območju Alp.

Akcijski načrt za podnebje v Alpah 2.0 sledi srednjeročnemu programu, ki je vezan na obdobje od petih do desetih let, s poudarkom na izvajanju učinkovitih ukrepov za doseganje podnebnih ciljev na področju: prometa, energije, turizma, naravnih nesreč, voda, prostorskega načrtovanja, tal, gorskega kmetijstva in gozdarstva, ekosistemov in biotske raznovrstnosti. Načrt obsega celosten pregled horizontalnih tem, ukrepov na lokalni ravni ter raziskovalno dejavnost in razvoj za nadgradnjo regionalnih, nacionalnih in globalnih strateških načrtov. V ospredju so potrebe in priložnosti v alpski regiji ter jasne smernice, ki temeljijo na zaporedju konkretnih ukrepov (korakov) za doseganje cilja podnebno nevtralnih in odpornih Alp do leta 2050.

Od 30 smernic, ki jih je ABC začrtal skupaj s tematskimi delovnimi telesi Alpske konvencije ter zunanjimi strokovnjaki, je bilo 16 prepoznanih kot prednostnih. Ocena sloni na kriterijih: vsealpska relevantnost in neposredna združljivost z Alpsko konvencijo, preoblikovalni značaj, podpora nosilcev političnih odločitev ter možnost hitre implementacije.

Akcijski načrt za podnebje v Alpah 2.0 poziva k medsektorskemu in čezmejnemu delovanju ter zapolnjuje vrzeli med cilji in ukrepi za obvladovanje podnebnih sprememb v Alpah – enega najbolj perečih, občih izzivov, s katerim se srečujemo v tej regiji.

Deset skupnosti se je že zavezalo k uresničitvi Akcijskega načrta za podnebje v Alpah 2.0 – vabimo vas, da se jim pridružite na alpineclimate2050.org!