Skoči do osrednje vsebine

Javno posvetovanje o Predlogu priporočila Sveta o izobraževanju za okoljsko trajnost

Evropska komisija je začela javno posvetovanje na ravni EU v okviru priprav Predloga priporočila Sveta o izobraževanju za okoljsko trajnost. Šolam, visokošolskim institucijam ter učiteljem in učiteljicam bo tako pomagala pri vključevanju zelenega prehoda in vidika trajnosti v njihove aktivnosti ter zagotovila smernice za sodelovanje in izmenjavo izkušenj med državami članicami na področju izobraževanja o okoljski trajnosti.

Okoljske trajnosti ni mogoče obravnavati kot ločeno temo, ampak mora biti integrirana v celoten kurikulum. Ključni poudarki, kot jih vidi Evropska komisija, so zato v usvajanju kompetenc za trajnost, interdisciplinarnem in participatornem učenju, ter v sodelovanju in povezovanju. S priporočilom na tem področju bodo države članice oblikovale skupni jezik pri razumevanju trajnostne kompetence in naslovile trajnost, ki bi morala predstavljati podstat na vseh ravneh izobraževanja, pa tudi na ravni vsake posamezne izobraževalne institucije. Od ozaveščanja do delovanja. 

Posvetovanje bo trajalo do 11. maja.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Evropske komisije.