Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za Hišo kranjske čebele s središčem inovativnih tehnologij ApiLab

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Središče inovativnih tehnologij (APILAB) – Hiša kranjske čebele«. Za nekaj manj kot 3,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Ivančna Gorica v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2 milijona evrov.

Središče inovativnih tehnologij ApiLab bo namenjeno dvigu kompetenc malih in srednjih podjetij v lokalni skupnosti, regiji in širše. Omogočalo jim bo dostop do sodobnih tehnoloških rešitev v fazi zasnove, razvoja, promocije in trženja svojega produkta in ustvarjalo povezave med podjetniki, ki iščejo rešitve, in institucijami, ki jih ponujajo. Temu je tudi namenjen digitalni laboratorij, opremljen s sodobnimi 3D napravami, do katerih imajo mala in srednja podjetja omejen dostop ali pa ga sploh nimajo. Na voljo bo tudi sodobno opremljena predavalnica, namenjena usposabljanjem in srečevanjem podjetnikov. Vsebine, ki jih bo ApiLab naslavljal, so digitalna transformacija, krožno gospodarstvo in kreativnost, povezana z zelenimi tehnologijami. Namen središča inovativnih tehnologij ApiLab je spodbujanje malih in srednjih podjetij k inovativnim pristopom z uporabo sodobnih tehnologij.

Hiša kranjske čebele je prostor, ki bo namenjen interaktivnemu doživetju pri spoznavanju pomena čebel za naravo, življenje in obstoj. Vključeval bo prostore za predstavitev kranjske čebele, njenega bivalnega okolja, koristi čebeljih izdelkov na sodoben način s pomočjo virtualne družine Rotschitz. V spodnjem delu bo kavarna – medarna, kjer bodo obiskovalci lahko poskusili različne dobrote in napitke, ter trgovina, kjer bodo na voljo produkti, povezani z izdelki iz medu oziroma drugimi čebelarskimi produkti. V neposredni bližini je tudi učni čebelnjak s parkom medovitih rastlin in kip, ki je bil predstavljen ob 1. svetovnemu dnevu čebel in je posvečen kranjski sivki. V okviru Hiše kranjske čebele se bodo odvijale tudi delavnice in izobraževanja, namenjena osveščanju in ozaveščanju o pomenu čebel. Namen Hiše kranjske čebele je ohraniti zgodovinsko in kulturno dediščino kranjske čebele, popularizacija pomena čebele za obstoj življenja in iskanje novih poti za ohranjanje znanj in veščin čebelarjenja ter razvoj novih znanj, kompetenc in tehnologij na tem področju, vključno z razvojem novih, inovativnih proizvodov in storitev ter s tem povezanim razvojem podjetniških iniciativ.

V namen podpore usposabljanjem in večdnevnim delavnicam, vključno s Čebelarsko akademijo, bodo na vrhu stavbe predvidene inovativne prenočitvene zmogljivosti v obliki satovja, ki bodo s panoramsko streho omogočale čudovit razgled na vse štiri strani neba in nudile občutek bivanja v panju.

Otvoritev Hiše kranjske čebele s središčem inovativnih tehnologij ApiLab je predvidena septembra 2021.