Skoči do osrednje vsebine

Boljše oskrbe s pitno vodo bo deležnih 22.197 prebivalcev občin Preddvor in Naklo

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal vlogo za odločitev o podpori za neposredno potrditev operacije. Gre za skupen projekt občin Preddvor in Naklo, ki bo sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije.

Minister Vizjak podpisuje vlogo za Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Minister Vizjak podpisuje vlogo za Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko | Avtor Luka Jesenšek

Z izvedbo investicije, v vrednosti dva milijona in pol evrov, se bo izboljšala javna storitev oskrbe s pitno vodo za uporabnike priključene na vodovodni sistem Kranj. Vloga je  posredovana Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Boljše oskrbe s pitno vodo bo deležnih 22.197 prebivalcev, ki se oskrbujejo iz skupnega vodovodnega sistema, in sicer iz občin Kranj, Naklo, Šenčur in Preddvor. Dodatno bo na javno vodovodno omrežje priključenih 195 prebivalcev občine Preddvor. V okviru investicije bo zgrajeno 6,8 kilometra cevovodov, zgrajen bo nov vodohran v občini Naklo in novo prečrpališče v občini Preddvor: Vrednost investicije je 2.495.752 evrov (brez DDV). Projekt bo sofinanciran s sredstvi Evropske unije  v višini 943.139 evrov in 166.436 evrov s strani Republike Slovenije.