Skoči do osrednje vsebine

Ministri EU za mednarodno razvojno sodelovanje o prihodnji evropski finančni arhitekturi za razvoj

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan se je preko avdio-video konference udeležil neformalnega zasedanja Sveta Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje. Ministri so razpravljali o prihodnji evropski finančni arhitekturi za razvoj.

državni sekretar sedi za mizo, ekran z udeleženci

Državni sekretar dr. Raščan na srečanju | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

V okviru tokratnega zasedanja so ministri razpravljali o predstavitvi končnega poročila študije izvedljivosti možnosti za krepitev evropske finančne arhitekture za razvoj (EFAD). Študija vsebuje celovito analizo treh možnih scenarijev za prihodnje delovanje EFAD.

Ministri so se v razpravi zavzeli za scenarij, ki podpira izboljšanje sodelovanja med obstoječimi finančnimi institucijami, pri čemer niso potrebne večje sistemske spremembe (scenarij C status quo +). Scenarij temelji na prepričanju, da sta tako Evropska investicijska banka (EIB) kot tudi Evropska banka za rekonstrukcijo in razvoj (EBRD) učinkoviti pri svojem delu. Izpostavlja uporabo prednosti obstoječih institucij in potrebo po izboljšanju koordinacije že obstoječega sistema. Prednost tega pristopa je tudi večja prepoznavnost in vidnost EU.

Državni sekretar dr. Raščan je pozdravil obravnavo te teme v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje, ki dopolnjuje razpravo o tej temi med finančnimi ministri EU. Tako se zagotavlja, da so v pripravo sklepov EU ustrezno vključeni tudi razvojni vidiki. Okrepljeno sodelovanje med vsemi razvojnimi akterji EU je prava pot za učinkovitejšo razvojno politiko Unije. Slovenija poudarja pomen nacionalnih razvojnih bank in agencij, ki jih je treba v celoti vključiti v prihodnjo finančno arhitekturo EU. Posebno pozornost je treba nameniti manjšim akterjem, ki imajo druge primerjalne prednosti in lahko s svojim aktivnim delovanjem ponudijo dodano vrednost.