Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 72. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 72. redni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Sprememba Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišča Radenci

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03.

Spremembe so potrebne zaradi ukinjene vrtine T-5/03, sprememb besednih zvez podzemna oziroma termalna voda v termomineralno vodo, dodanih vrtin V-M in V-50t, povečanih količin in trenutnih pretokov in koordinat na vrtinah T-4/88, V-M in V-50t ter prenehanja veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t.

Sporazum o prenehanju Koncesijske pogodbe z družbo Dana

Vlada je sklenila Sporazum o prenehanju Koncesijske pogodbe št. 35503-18/2005 z dne  25. 7. 2005 s koncesionarjem, družbo Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d. o. o.,  Mirna.  Vlada je za podpis tega sporazuma pooblastila ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka.

Prenehanje koncesijske pogodbe je sporazumno, saj družba Dana trajno opušča vrtino DANA – D-1/02. Koncesionar nima neporavnanih obveznosti iz naslova koncesije.

Imenovanje v svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan

Vlada je v svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za mandatno dobo štirih let kot predstavnike ustanovitelja imenovala: Igorja Karlića, predstavnika Ministrstva za okolje in prostor (MOP); dr. Branko Tavzes, predstavnico MOP; Maksa Filipčiča, predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo; Ernesta Margona, predstavnika Ministrstva za kulturo; Tomaža Primožiča, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predsednika sveta je imenovala Igorja Karlića.

Članom dosedanjega sveta javnega zavoda se je mandat iztekel.