Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za posodobitev vodovodnega sistema v občini Renče-Vogrsko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Rekonstrukcija in novogradnja z namenom hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek«. Za 2,6 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Renče-Vogrsko v okviru Dogovora za razvoj Goriške razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 1,3 milijona evrov.

Občina Renče-Vogrsko bo v okviru projekta zagotovila ustrezno preskrbo s pitno vodo, in sicer iz dveh vodnih virov – Mrzlek in Hubelj. Boljše oskrbe s pitno vodo bo deležnih 3560 prebivalcev.

Naložba obsega rekonstrukcijo oziroma gradnjo vodovoda v skupni dolžini 4600 metrov. Občina bo izvedla rekonstrukcijo magistralnega cevovoda na odseku med Bazaro in Volčjo Drago in na odseku med Britofom in Rančami, zgradila povezovalni vodovod Bilje-Bukovica in rekonstruirala primarni cevovod na odsekih med Renčam in Žigoni ter Renčam in Arčnoni.

Po izvedbi investicije se bodo vodne izgube na obravnavanem območju zmanjšale za 1201 m³ na letnem nivoju.