Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za izboljšavo vodovodnih sistemov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Hidravlična izboljšava v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli – DRR«. Za 8 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bosta izvajali Občina Brežice in Občina Bistrica ob Sotli v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje, bo Kohezijski sklad prispeval dobre 4 milijone evrov.

»Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli – DRR« je skupen projekt občin Brežice in Bistrica ob Sotli, v katerem so zajete hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli in treh vodovodnih sistemov v občini Brežice, natančneje vodovodnih sistemov Brežice, Pišece in Bizeljsko.

V okviru investicije je predvidena navezava vodovodnega sistema Bistrica ob Sotli na vodovodni sistem Bizeljsko, ki je povezan z vodovodnim sistemom Brežice, ter izgradnja odsekov – tako tistih, ki bodo omogočali priključitev dodatnih prebivalcev, ki še niso priključeni na javni vodovodni sistem, kot tudi izgradnja odsekov, na katerih bodo hidravlično izboljšali vodovodne sisteme.

Občini Brežice in Bistrica ob Sotli bosta s projektom povečali zanesljivosti oskrbe prebivalstva s pitno vodo.