Skoči do osrednje vsebine

Odločitev 205. dopisne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je za vodenje pritožbenih postopkov po Zakonu o nevladnih organizacijah (ZNOrg) v povezavi s postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev nevladnih organizacij NVO v javnem interesu na podlagi Zakona o ohranjanju narave (ZON) in njegovih sprememb, pooblastila mag. Sabino Jereb, Janjo Gregorin in Barbaro Žagar.

Ministrstvo za okolje in prostor je v postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev NVO v javnem interesu na podlagi ZON izdalo ugotovitvene odločbe o odvzemu statusa NVO v javnem interesu, zoper katere so bile vložene pritožbe. Skladno z ZNOrg o pritožbi odloča vlada, ki za vodenje pritožbenega postopka pooblašča javne uslužbenke Ministrstva za okolje in prostor, ki so usposobljene za vodenje postopkov na pritožbenem postopku in strokovnjakinje s področja okoljskih in naravovarstvenih predpisov ter izpolnjujejo pogoje skladno s predpisi o splošnem upravnem postopku.