Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za hidravlične izboljšave v Sevnici

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Hidravlične izboljšave v Občini Sevnica – DRR««. Za 4,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Sevnica v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje, bo Kohezijski sklad prispeval 2,2 milijona evrov.

V okviru projekta je predvidena gradnja cevovodov s pripadajočimi objekti. Gre za gradnjo 21.072 metrov cevovoda, prečrpališč Log in Šentjanž, raztežilnika Komen, Metenca, Okroglice in gradnjo vodohrana Cerje in Šentjanž.

Občina Sevnica bo do leta 2023 zagotovila dolgoročno varno, kakovostno in zanesljivo vodooskrbo skupno 11.286 prebivalcem.