Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za mrežni podjetniški inkubator v Postojni

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Mrežni podjetniški inkubator PNR - III. faza«. Za skoraj 1,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Postojna v okviru Dogovora za razvoj Primorsko-Notranjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 783 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Občina Postojna ustvarila prostor v javni lasti, ki bo služil spodbujanju podjetništva, odpiranju novih delovnih mest, povezovanju skozi ustrezno usposabljanje in svetovanje, širitvi obstoječih podjetij, pripravam na trg ter razvijanju novih podjetniških idej. To bo dosegla z ureditvijo stavbe v vzhodnem delu Poslovno obrtne cone Veliki Otok in z umestitvijo vsebin, ki bodo podjetjem pomagale pri premagovanju začetnih težav pri ustanavljanju, organiziranju in razvoju poslovanja.

Mrežni podjetniški inkubator bo pripomogel k povečanju dodane vrednosti malih in srednje velikih podjetij ter izboljšal stanje na področju zagotavljanja ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in podjetij v regiji.