Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za krajinski park Pivška presihajoča jezera

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera Pivka.Kras.Presiha«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša dobre 3 milijone evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 2,4 milijona evrov.

V okviru projekta se bodo izvedle aktivnosti, ki bodo omogočile izboljšanje stanja velikega števila rastlinskih in živalskih vrst, hkrati pa bo obiskovalcem omogočeno, da bodo še več let lahko območje Pivških presihajočih jezer obiskovali na način trajnostnega turizma.

Projekt je prednostno usmerjen v izboljšanje stanja presihajočih jezer in vzhodnih submediteranskih suhih travišč ter šestih kvalifikacijskih vrst znotraj Nature 2000: strašničin mravljiščar, travniški postavnež, hribski škrjanec, pisana penica, veliki pupek in mali podkovnjak. Posredno bo projekt pozitivno vplival tudi na ostale vrste in habitatne tipe, vezane na kulturno krajino.

Občina Pivka, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Zavod RS za varstvo narave in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica nameravajo med drugim s projektom ozaveščati domačine o pomembnosti in vrednotah njihove dediščine in krepiti lokalno identiteto.