Skoči do osrednje vsebine

Svetovni dan ustvarjalnosti in kreativnosti

21. april je razglašen za Svetovni dan ustvarjalnosti in kreativnosti, leto 2021 pa so Združeni narodi razglasili kot mednarodno leto ustvarjalnega gospodarstva za trajnostni razvoj. Ustvarjalne industrije spodbujajo inovacije in so pomemben dejavnik v storitvenem sektorju, podpirajo podjetništvo, prispevajo h kulturni raznolikosti in pomenijo bogastvo narodov.

Ustvarjalno gospodarstvo vključuje avdiovizualne izdelke, oblikovanje, nove medije, uprizoritvene umetnosti, založništvo in vizualne umetnosti. Ustvarja delovna mesta in prihodke od izvoza. Kultura je bistvena sestavina trajnostnega razvoja in predstavlja vir identitete, inovativnosti in ustvarjalnosti za posameznika in skupnost, hkrati pa imata ustvarjalnost in kultura pomembno nedenarno vrednost v družbenemu razvoju in razumevanju med ljudmi.

Naštete panoge spadajo med najbolj dinamične sektorje v svetovnem gospodarstvu in ustvarijo 2,25 milijarde dolarjev prihodkov in 29,5 milijona delovnih mest po vsem svetu.

Vabimo vas, da si preberete več o svetovnem dnevu ustvarjalnosti in kreativnosti na spletni strani Organizacije združenih narodov.

Na podlagi statistične študije Centra za kreativnost so kulturno kreativni sektorji v Sloveniji v letu 2017 predstavljali 8,4 % aktivnih podjetij v celotnem gospodarstvu in zaposlovali 3,3 % vseh zaposlenih. Število zaposlenih v kreativnem gospodarstvu pa je še večje in znaša 7 %. Kulturno kreativni sektorji so ustvarili 2,4 milijarde evrov ali kar 2,5 % celotnih prihodkov od prodaje. Po zaposlovanju in dodani vrednosti so kulturno kreativni sektorji v Sloveniji povsem primerljivi z avtomobilsko industrijo in celo pomembnejši od domače kemične industrije ali proizvodnje računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov.

Na svetovni dan ustvarjalnosti in kreativnosti poteka tudi predkonferenca letošnjega Vrha evropskih kreativnih industrij – European Creative Industries Summit 2021.