Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za kolesarske in peš površine v Ljubljani

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »DRR-MOL-Letališka cesta«. Za 8 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Ljubljana v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,4 milijona evrov.

V okviru projekta bo urejena sklenjena kolesarska povezava v dolžini 1,95 kilometra in 3,9 kilometra pločnika za pešce. Mestna občina Ljubljana na ta način zagotavlja primerne kolesarske in peš površine, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti na ravni celotne regije in k spodbujanju dnevne mobilnosti kolesarjev med mestnim naseljem in zalednimi naselji na ravni regije. Z omenjeno naložbo se bo izboljšala kakovost življenjskega prostora v urbanem območju in povečala prometna varnost.