Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za Poslovno cono Žiri

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Poslovna cona Žiri: komunalno opremljanje«. Za dobrih 2,4 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Žiri v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 869 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Občina Žiri uredila oziroma dogradila ekonomsko-poslovno infrastrukturo na območju obstoječe ekonomsko poslovne cone. S tem bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in rast podjetij, ki širijo svojo poslovno dejavnost in so pomembni zaposlovalci na regionalni ravni.

Ureditev ekonomsko poslovne cone pomeni pomemben prispevek k razvoju gospodarstva v občini Žiri oziroma regiji, povečanju dodane vrednosti malih in srednje velikih podjetij ter k povečanju zaposlovanja.