Skoči do osrednje vsebine

Oblikujte Evropski raziskovalni prostor

Evropska komisija je 15. aprila 2021 začela javno posvetovanje in vabi vse zainteresirane strani, naj predložijo pripombe na predlagani Pakt za raziskave in inovacije v Evropi. S 'Paktom' bodo določene ključne skupno dogovorjene vrednote in načela, na katerih mora temeljiti Evropski raziskovalni prostor, ter področja, na katerih bodo države EU razvijale prednostne ukrepe.

Namen 'Pakta' je soustvariti seznam pozitivnih, ambicioznih vodilnih načel skupaj z državami članicami na podlagi že obstoječih listin in kodeksov ter sklepov Sveta na področju politik raziskav in inovacij.

Takšne vrednote in načela so bila v zadnjih 20 letih že sprejeta in zajemajo področja, kot so svoboda znanstvenega raziskovanja, zasledovanje odličnost in socialno-ekonomska valorizacija, enakost spolov, odprt dostop ali karierni pogoji za raziskovalce.

Evropska komisija predlaga da države članice ponovno potrdijo svojo zavezanost ne le tem načelom in vrednotam, temveč tudi izvajanje načel in vključevanje v prakso na nacionalni ravni politik raziskav in inovacij.

Cilj Pakta je:

  • opredeliti področja, na katerih bodo države članice razvijale prednostne ukrepe (kot je določanje prednostnih nalog za naložbe in reforme za pospešitev dvojnega prehoda)
  • izostriti pozornost na dolgoletne ključne vrednote in načela (odprtost, odličnost, mobilnost raziskovalcev)
    V zvezi s slednjim bi Pakt v enem samem dokumentu strnil najpomembnejša načela za Evropski raziskovalni prostor (na primer:  Evropska listina za raziskovalce, Evropski kodeks ravnanja za raziskave, sklepi Sveta o spodbujanju enakosti spolov v evropskem raziskovalnem prostoru, Bonska deklaracija o znanstveni svobodi).

Prispevek lahko oddate preko spletne strani Evropske komisije, kjer ga oddate:

  • ali zgolj s komentarjem v dolžini 4000 znakov
  • ali tako, da naložite do 5 MB velik dokument s pripravljenim stališčem oz. mnenjem