Skoči do osrednje vsebine

Škocjanski zatok: izlov tujerodnih želv

V naravnem rezervatu Škocjanski zatok preprečujejo vnos in širjenje tujerodne vrste želve okrasne gizdavke, ki izriva domorodno močvirsko sklednico. Leta 2019 so s pastmi izlovili 177 osebkov podvrste rdečevratke ter rumenovratke, večino so ujeli sredi poletja. Leta 2020 so odstranili 161 okrasnih gizdavk, velika večina je bila rdečevratk. Javnost so osveščali zgibanko, učence pa tudi ob obisku rezervata. Ukrepe je financiral Sklad za podnebne spremembe, o svojem delu pa DOPPS, ki upravlja naravni rezervat, javnost obvešča tudi s poročili za leto 2019 in leto 2020.