Skoči do osrednje vsebine

Vabilo k izkazu interesa za projekt mikroelektronike

 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
V sklopu Načrta za okrevanje in odpornost – komponente Digitalna transformacija gospodarstva načrtujemo vključitev Slovenije v čezmejne projekte, ki jih Evropska komisija naslavlja skozi projekte skupnega evropskega interesa, tako imenovani IPCEI – Important Projects of Common European Interest. Gre za instrument državnih pomoči za projekte, v katere se vključujejo podjetja iz več držav članic. Interes podjetij za sodelovanje zbiramo do 15. aprila 2021.

IPCEI projekti morajo izkazovati prispevek k ciljem EU na področju konkurenčnosti, inovativnosti, trajnostne rasti in ustvarjanja vrednosti ter zagotavljati finančno podprtost. Posebej so izpostavljena področja transporta, energije in okolja, ki pomembno prispevajo k skupnemu evropskemu trgu, ter raziskovalno-razvojni inovativni projekti, ki pomembno prispevajo k dodani vrednosti na ravni EU.

V okviru Digitalne transformacije gospodarstva nameravamo sodelovati pri čezmejnem, večdržavnem projektu skupnega evropskega interesa »Mikroelektronika-2« (Microelectronics - 2).

Mikroelektronika je pomemben del industrije polprevodnikov. Poleg pomembnega prispevka h konkurenčnosti evropske industrije je izjemnega pomena za nacionalno varnost znotraj EU. Predstavlja osnovo za skoraj vse nove napredne tehnologije, kot so komunikacijske (5G in prihodnja 6G omrežja), umetna inteligenca (AI), internet stvari (IoT), nova mobilnost, avtonomna vožnja, medicinska tehnologija, varnostna/obrambna tehnologija.

Evropska komisija je potrdila prvi projekt skupnega evropskega pomena za mikroelektroniko decembra leta 2018, ki so ga vzpostavili predstavniki industrije in držav članic Nemčije, Francije, Italije in Velike Britanije. Zagon tega projekta je pomenil tudi razvoj večjega števila inovativnih komponent mikroelektronike in tehnologij, ki so se uporabile na področjih medicine in avtonomne vožnje. Veliko tovrstnih tehnologij, ki so prispevale k vzpostavitvi standardov na ravni Evrope in na globalni ravni, je danes že patentiranih, s tem pa že prispevajo h krepitvi položaja Evrope v bolj digitalni in povezani Evropi.

Cilj pobude je okrepiti zmožnosti Evrope pri vzpostavitvi in povečanju avtonomije in odpornosti EU na področju verig vrednosti polprevodnikov. Osredotoča se na digitalno procesiranje podatkov in komunikacij na energetsko učinkovit in trajnosten način.

Ključni kriteriji, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju projektov:

 • da prispevajo k skupnemu evropskemu interesu z naslavljanjem vrzeli v strateških verigah vrednosti in povečujejo odpornost z zmanjševanjem odvisnosti na ključnih komponentah podatkovne in komunikacijske infrastrukture;
 • da gre za visoko inovativne industrijske projekte, ki hkrati prinašajo tehnološka in finančna tveganja;
 • da gre za večdržavne projekte, ki imajo pozitivni učinke na več področjih;
 • da jasno naslavljajo skupno tematiko, skupaj s koordiniranimi pod-projekti;
 • da vključujejo celotno verigo vrednosti skupaj s končnimi uporabniki na vertikalnih trgih.    

Možna področja razvoja so sledeča:

 • oblikovanje procesorjev in čipov z uporabo umetne inteligence (AI) za različne vertikalne trge;
 • oblikovanje čipov in komunikacijskih sistemov (5G, 6G in ostali);
 • razvoj naprednih procesov s polprevodniki;
 • napredno pakiranje z ustrezno heterogeno integracijo 2D/3D;
 • nizko-energetska, trajnostna elektronika.

Anketa, ki je bila izvedena na ravni industrije držav članic EU, je pokazala pomembnost zlasti sledečih področij:

 • komponente za avtomobilsko in industrijsko avtomatizacijo (4.0) in komunikacijo (5G/6G, virtualizacija);
 • procesorji za robno računalništvo (Edge computing), robno umetno inteligenco (Edge AI), internet stvari (IoT);
 • nove procesorske arhitekture, nizko-energetska elektronika, neobčutljiv spomin, kvantno računalništvo;
 • povezljivost, sistemi, ki temeljijo na čipih, sistemska integracija, senzorji, fotonika, elektronika;
 • tehnologije in orodja za proizvodnjo, pilotne linije, heterogena integracija in napredno pakiranje.

V okviru IPCEI okvira državnih pomoči lahko države članice skupaj oblikujejo velike čezmejne projekte, ki se oblikujejo z namenom, da bi bistveno prispevale k rasti, delovnim mestom in konkurenčnosti evropske industrije in gospodarstva, s tem pa tudi k strateškim ciljem EU. Merila za obravnavo tovrstnih projektov so objavljena v komunikaciji Evropske komisije iz leta 2014 (Communication from the Commission  2014/C/188/02).

Podjetja, ki bodo izkazala interes za sodelovanje pri projektu, se bodo lahko udeležila dogodka, ki bo na temo vzpostavitve tega IPCEI projekta potekal v aprilu 2021. Organizira ga Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami in deležniki iz industrije. Datum dogodka bo sporočen zainteresiranim podjetjem.

Prosimo, da izkaz interesa za sodelovanje pri razvoju in izvedbi projekta ter sodelovanja na dogodku posredujete najkasneje do četrtka, 15. aprila 2021, na naslov: nena.dokuzov@gov.si.