Skoči do osrednje vsebine

Najboljših 20 v 2020

Najboljših 20 v 2020 je bilten s katerim predstavljamo izbor uspešnih projektov, ki so jih podjetja z našo pomočjo zaključila do leta 2020. V končni izbor so zajeti nekateri v celoti zaključeni projekti, ki so dosegli dogovorjene cilje in kazalnike in so primeri dobrega pogodbenega sodelovanja med podjetniško sfero in državo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s številnimi ukrepi in razvojnimi spodbudami znatno pomaga slovenskemu gospodarstvu. Razvojne spodbude so predvsem namenjene:

 • spodbujanju raziskav in razvoja,
 • inovacijskim aktivnostim v podjetjih,
 • digitalizaciji in digitalni transformaciji oz. elektronskemu poslovanju,
 • podpori zagonskim podjetjem,
 • internacionalizaciji,
 • energetski učinkovitosti,
 • podjetniškim spodbudam malih vrednosti,
 • razvoju turizma, lesarstva, socialnega podjetništva in
 • skrbi ter razvoju ustreznega podpornega okolja.


V te namene skupaj s svojimi izvajalskimi organizacijami, z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, Slovenskim podjetniškim skladom, Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Slovensko turistično organizacijo ter tudi SID, Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., ministrstvo vsako leto pripravi paleto nepovratnih in povratnih možnosti financiranja za raznolike projektne priložnosti slovenskih podjetij.

Samo v letu 2020 smo gospodarstvu ponudili za 0,6 milijarde evrov razvojnih spodbud, medtem kot bomo v letu 2021 gospodarstvu ponudili najmanj za slabo 1 milijardo evrov različnih možnosti sofinanciranja projektov.

Bilten Najboljših 20 v 2020 je pripravljen v času, ki za gospodarstvo z obzirom na COVID-19 krizo ni najbolj ugoden. Prav zato imajo dobre, pozitivne zgodbe dodatno težo. Tako kot opomnik za uspeh, kot za motivacijo za naprej. Prijetno branje vam želimo!

 • Najboljših 20 v 2020

  Najboljših 20 v 2020 je bilten s katerim predstavljamo izbor uspešnih projektov, ki so jih podjetja z našo pomočjo zaključila do leta 2020. V končni izbor so zajeti nekateri v celoti zaključeni projekti, ki so dosegli dogovorjene cilje in kazalnike in so primeri dobrega pogodbenega sodelovanja med podjetniško sfero in državo.
  Brošure, publikacije | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo