Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo glede pomena spreminjanja 69. člena Zakona o vodah

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s predlogom o noveliranju 69. člena Zakona o vodah želelo odpraviti nekonsistentnost v zakonu. Nikakor ni bil namen spremembe obstoječega člena širitev nabora izjem po katerih bi bilo v prihodnje mogoče graditi na vodovarstvenih območjih. Kljub temu, da smo svoj predlog sporazumno umaknili, smo prepričani, da moramo nekonsistentnost zakona vendarle odpraviti – v dobro gospodarskih družb, ki so na podlagi tega nejasnega razmerja že gradile in tistih, ki jih to še čaka.

Pitna voda je ustavna kategorija, o tem ni dvoma in nobena predlagana sprememba, ki jo je podalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vode ni ogrožala. V dneh, ki so pred nami, bomo organizirali omizje uglednih pravnikov, z namenom iskanja načina, da zakon postane jasen, nedvoumen, predvsem pa da ohrani svoj prvoten namen – zaščiti pitno vodo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v procesu noveliranja Zakona o vodah, ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, želelo odpraviti neskladje 69. in 74. člena, ki v praksi odpira ogromno pravnih vprašanj in predstavlja pomembno oviro za nemoteno delovanje gospodarstva kot tudi javnih služb. Odprava neskladnosti v Zakonu o vodah je nujna, saj je zakon nejasen in je sam s sabo v nasprotju - 69. člen namreč prepoveduje gradnje na vodovarstvenem območju, 74. člen pa jih omogoča pod določenimi pogoji v za to ustvarjenih uredbah.

Če bi torej strogo upoštevali 69. člen, bi bilo danes ogroženih več deset tisoč delovnih mest, ki se zagotavljajo v gospodarskih subjektih, ki so postavljeni na vodovarstvenih območjih. Njihova gradnja je omogočena z uredbami, na katere se sklicuje 74. člen Zakona o vodah, na vodovarstvenih območjih pa stojijo še iz časa bivše pa tudi sedanje države. Posamične uredbe, ki jih je sprejela Vlada RS natančno in skladno z evropskimi direktivami absolutno skrbijo za varovanje okolja in preprečujejo onesnaževanje. V področje varovanja voda, urejenega s posebnimi akti, uredbami, EU direktivami in protokoli se nikakor ne posega.

Na podlagi vodovarstvenih uredb in predpisov, mora vsak objekt ali naprava pred izdajo obratovalnega dovoljenja pod strogim nadzorom okoljevarstvene inšpekcijske službe čez številne korake. Ti koraki vključujejo monitoring izpustov, pridobitev obratovalnega dovoljenja ter izvajanja periodičnih kontrol. Tudi to se v primeru spremembe 69. člena ne bi spremenilo.

Ker ne želimo bremeniti osnovnega namena spreminjanja Zakona o vodah, smo se odločili, da umaknemo člen, ki razburja civilno družbo. To pa ne pomeni, da se nam odprava neskladja več ne zdi nujno potrebna. K širši javni razpravi o načinih odprave neskladnosti zakona bomo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo povabili civilno družbo, pravno stroko in zainteresirano javnost. Vabljeni, da morebitne pomisleke z nami delite tudi sami.