Skoči do osrednje vsebine

Vabilo k izkazu interesa v projektih skupnega evropskega interesa

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost – komponente Digitalna transformacija gospodarstva načrtuje vključitev Slovenije v čezmejne projekte, ki jih Evropska komisija naslavlja skozi projekte skupnega evropskega interesa in vabi podjetja k izkazu interesa za sodelovanje v omenjenih projektih. Podjetja lahko interes izkažejo do vključno 1. aprila 2021.
roka in tablica

roka in tablica | Avtor: European cluster collaboration platform

V projekte skupnega evropskega interesa ali krajše IPCEI (Important Projects of Common European interest) se vključujejo podjetja iz večjega števila držav članic, ob podpori držav. Za te projekte je tako značilno, da so instrument državnih pomoči.  

Zahteve za IPCEI projekte so naslednje:

  • imajo pomemben prispevek k ciljem EU – konkurenčnost, inovativnost, trajnostna rast in ustvarjanje vrednosti,
  • finančno so podprti s strani držav članic in z lastnim financiranjem s strani upravičencev,
  • posebej so izpostavljena področja transporta, energije in okolja, ki pomembno prispevajo k skupnemu evropskemu trgu, prav tako tudi raziskovalno-razvojni inovativni projekti, ki pomembno prispevajo k dodani vrednosti na ravni EU.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo namerava v okviru Digitalne transformacije gospodarstva nasloviti projekt »Evropska skupna infrastruktura za podatke in storitve« (European Common Data Infrastructure). Cilj pobude je zagotoviti konkurenčen, pošten, varen in trajnosten dostop do zmogljivosti oblaka iz kateregakoli dela EU. Za dosego tega cilja se bodo izvedle aktivnosti oblikovanja, pilotne izvedbe, testiranja in nadgradnje uporabe zmogljivosti oblaka v državah članicah EU.

Namen pobude je: 

  • vzpostaviti skupno in večnamensko pan-evropsko medsebojno povezano in varno infrastrukturo za procesiranje podatkov,
  • razviti zmogljivosti, ki v realnem času lahko zadostijo potrebam uporabnikov blizu virov, kjer se podatki generirajo,
  • oblikovati varne in interoperabilne platforme za sektorske uporabe, ki omogočajo izmenjavo in deljenje podatkov iz skupnih evropskih podatkovnih prostorov.

 Na ravni Evropske unije aktivnosti potekajo v dveh smereh.

  1. Evropska zveza za industrijske podatke, robno računalništvo in oblak (European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud) bo vzpostavljena kot platforma deležnikov z namenom vzpostavitve strateškega dialoga v zvezi s tehnologijami oblaka naslednje generacije. Njena vloga bo vodenje projektov, za katere bodo države članice identificirale potrebe po reformah in investicijah v zvezi z obstoječimi tehnologijami, še posebej za zmanjšanje negativnih posledic covid-19.
  2. V fazi priprave je osnutek konceptualne zasnove, mi so ga pripravile države Nemčija, Francija, Španija in Italija v mesecu decembru 2020, ki je omogočil začetek priprave IPCEI za »Naslednjo generacijo infrastrukture in storitev v oblaku«.

 V okviru IPCEI okvira državnih pomoči lahko države članice skupaj oblikujejo velike čezmejne projekte, ki se oblikujejo z namenom, da bi bistveno prispevale k rasti, delovnim mestom in konkurenčnosti evropske industrije in gospodarstva, s tem pa tudi k strateškim ciljem EU. Merila za obravnavo tovrstnih projektov so objavljena v komunikaciji Evropske komisije iz leta 2014 (Communication from the Commission 2014/C/188/02).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vabi vsa zainteresirana podjetja k izkazu interesa za pridružitev k projektu »Evropska skupna infrastruktura za podatke in storitve«. Rok za izkaz interesa je četrtek, 1. aprila 2021. Prosimo, da izkaz interesa za sodelovanje pri razvoju in izvedbi projekta ter za sodelovanje na dogodku posredujete na naslov: nena.dokuzov@gov.si.

Podjetja, ki bodo izkazala interes za sodelovanje pri projektu, se bodo lahko udeležila dogodka, ki ga na temo vzpostavitve IPCEI projekta »Evropska skupna infrastruktura za podatke in storitve« organizirajo države članice v sodelovanju z Evropsko komisijo. Dogodek bo potekal dne 8. aprila 2021.