Skoči do osrednje vsebine

Neformalna okrogla miza o Digitalnem zelenem certifikatu

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Minister Zdravko Počivalšek se je odzval povabilu avstrijske zvezne ministrice za kmetijstvo, regije in turizem Elisabeth Kostinger za sodelovanje na neformalni okrogli mizi o Digitalnem zelenem certifikatu (Digital Green Certificate - DGC). Virtualnega srečanja so se udeležili predstavniki iz 12 držav članic EU, ki vključno s Slovenijo, podpirajo uvedbo DCG.

Evropska komisija je 17. marca letos predstavila pravno podlago za vzpostavitev DGC, ki bi olajšal varno in prosto gibanje znotraj EU v času pandemije COVID-19 in, ki bo vključeval  tri elemente oziroma dokazila, da je bila oseba cepljena proti COVID-19, je prejela negativni rezultat testa PCR in potrdilo, da je prebolela okužbo s COVID-19. Z namenom, da bi pospešili postopek odločanja o DGC in sprejetje pravne podlage za njegovo uveljavitev, je Avstrija organizirala razpravo ministrov, pristojnih za turizem.

Minister Zdravko Počivalšek je pojasnil, da Slovenija podpira skupni pristop EU k uvedbi DGC ter prizadevanja Evropske komisije za pripravo zadevnega zakonodajnega akta ter tehničnih rešitev za delovanje DGC v praksi. Prav tako v tem okviru podpira tudi sodelovanje s tretjimi državami, predvsem kandidatkami za članstvo v EU, ter sodelovanje na  mednarodni ravni  v smeri iskanja  skupnih rešitev  za zagotavljanje varne  globalne mobilnosti in oživitev mednarodnih  potovalnih tokov  v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (UN-WHO), Svetovne turistične organizacijo (UN-WTO) ter Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Mobilnost v EU in svetu je namreč že več kot leto dni zmanjšana le na nujna potovanja, kar močno vpliva tako na družbo kot gospodarstvo, še zlasti pa na turistični sektor. Zato Slovenija ocenjuje, da DGC predstavlja pomemben korak k ponovni vzpostavitvi varnih čezmejnih potovanj ter prispeva tudi k okrevanju turistične panoge.

“Slovenski turizem je v veliki meri odvisen od tujih gostov, zato je izdajanje, preverjanje, priznavanje in interoperabilnost sistema digitalnih potrdil o cepljenju, testiranju in prebolelosti okužb s COVID-19, za nas zelo pomembna. Prizadevamo si za uvedbo digitalnega zelenega certifikata še pred poletjem”, je poudaril minister Zdravko Počivalšek.

Na okrogli mizi, na kateri so predstavniki posameznih držav članic EU sprva predstavili nacionalna stališča do zadevne tematike, nato pa je potekala še razprava, so sodelavali visoki predstavniki iz Avstrije, Slovenije, Nemčije, Portugalske, Bolgarije, Cipra, Malte, Grčije, Španije, Danske, Hrvaške in Italije.