Skoči do osrednje vsebine

Forum za generacijsko enakost

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Danes se začenja Forum za generacijsko enakost, ki bo trajal do 31. marca. Prvi del bo potekal v Ciudadu de Méxicu od 29. do 31. marca, drugi del pa konec junija v Parizu pod pokroviteljstvom francoskega predsednika Macrona. Dogodek je predstavljen kot nova pobuda na področju zagotavljanja enakosti spolov in pravic žensk, ki temelji na dediščini Pekinške deklaracije in Platforme za ukrepanje iz leta 1995. Glavni organizatorji foruma so UN Women, Mehika in Francija, v sodelovanju s civilno družbo. Cilj Foruma je okrepljeno in konkretizirano ukrepanje držav za dosego dejanske enakosti spolov do leta 2030.

forum na ekranu

Forum za generacijsko enakost | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 3

Slovensko delegacijo na Forumu je vodil državni sekretar dr. Stanislav Raščan, ki je z nacionalno izjavo nastopil prvi dan Foruma na okrogli mizi z naslovom "Gospodarstvo. Kriza gospodarskih in globalnih razvojnih modelov ter njihovega vpliva na ženske in deklice s fokusom na kontekst covid-19" ("The Economy. The crisis of economic and global development models and their impact on women and girls, with a focus on the Covid-19 context"). V izjavi se je osredotočil na aktualne nacionalne ukrepe glede ekonomskega opolnomočenja žensk, temelječe na napredni nacionalni zakonodaji, ki ustvarja ustrezne razmere za enakost žensk in moških, spodbuja spoštovanje človekovih pravic in sankcionira slabšo obravnavo zaradi spola. V izjavi je dr. Raščan izpostavil ukrepe, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije s ciljem ublažiti negativne posledice, ki jih ima pandemija na gospodarstvo in na ekonomski položaj žensk. Na koncu je naslovil tudi številne projekte, s katerimi poskuša Slovenija odpraviti ekonomske neenakosti med spoloma, pri čemer je osrednji poudarek namenil študiji o enakih možnostih v slovenski diplomaciji.

Forum predstavlja okrepljeno ukrepanje za implementacijo enakosti spolov in obnovo zavez Pekinške deklaracije. Naslovil bo tudi negativne učinke covid-19 na ženske ter vključevanje enakosti spolov in sodelovanje žensk v procesu obnove po pandemiji.

Kot rezultat prvega dela foruma v Ciudadu de Méxicu je predvideno lansiranje šestih koalicij za ukrepanje, pa tudi pakt o ženskah, miru in varnosti v humanitarnem ukrepanju. Slovenija se bo pridružila koaliciji s področja gospodarske pravičnosti in pravic ("Economic Justice and Rights"). Z udeležbo na dogodku in s pridružitvijo koaliciji Slovenija potrjuje svojo zavezanost politiki za dosego enakosti spolov in zaščiti človekovih pravic.