Skoči do osrednje vsebine

Strategija EUSAIR ključna za nadaljnji razvoj okoljskih projektov v jadransko-jonski regiji

Evropska makroregionalna strategija EUSAIR temelji na štirih tematskih stebrih. Slovenija, v njenem imenu Ministrstvo za zunanje zadeve, pa s ključnimi partnerji (Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola (JZP Izola) in Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) do konca maja letos strategiji predseduje. Nosilna tema predsedovanja je »zeleno povezovanje«, saj Slovenija skupaj z Bosno in Hercegovino koordinira področje kakovosti okolja, katerega cilj je izboljšanje kakovosti življenja na obali ob skupnem morju.

Dr. Mitja Bricelj na novinarski konferenci

Dr. Mitja Bricelj

1 / 2

V teh dneh v virtualni obliki poteka dogodek kot priprava na majski 6. letni forum EUSAIR, ki ga bo gostila Slovenija.
Na spletni konferenci za novinarje so predstavniki strategije EUSAIR medijem devetih držav (Grčija, Hrvaška, Italija, Slovenija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija) predstavili najpomembnejše dosežke v času predsedovanja. Posebno pozornost so posvetili stebru kakovosti okolja. Dr. Mitja Bricelj, sokoordinator tega stebra, je predstavil napredek pri upoštevanju okolja v načrtovanju sodobnega razvoja v regiji, ki se kaže v varovanju morskih virov, zeleni infrastrukturi in ekosistemskih storitvah. Posebej je poudaril inovativne čezmejne projekte za upoštevanje ekokoridorjev na kopnem in morju, celovito upravljanje z obalo, prostorsko načrtovanje na morju ter preprečevanje onesnaženja zaradi nesreč na morju. Vsi navedeni projekti, je prepričan dr. Bricelj, »pomembno prispevajo k doseganju ciljev EU v okviru Zelenega dogovora in Celovite pomorske politike v jadransko-jonski regiji«. Zavzel se je za nadaljnje vključevanje mladih v pripravo in izvajanje projektov.

Mag. Ivana Stojanović z Ministrstva za ekologijo, prostor in urbanizem Črne gore je predstavila možnosti sofinanciranja projektov v okviru evropskih, mednarodnih, državnih in zasebnih finančnih sredstev. Pri tem je Stojanovićeva izpostavila evropske strukturne in investicijske sklade (tako imenovani ESI skladi) in instrument za predpristopno pomoč (IPA), ki omogočata pridobitev sredstev ter širok nabor orodij in možnosti tudi za države, ki niso članice EU.

Glede vsebine sofinanciranih projektov je mag. Iztok Škerlič z JZP Izola – EUSAIR Facility Point izpostavil naravnanost v okoljske teme. »Tako kot v programskem obdobju 2014 – 2020 v državah članicah in državah kandidatkah z instrumenti IPA za predpristopno sodelovanje v prihodnjem finančnem programskem obdobju 2021 – 2027 obstaja veliko možnosti za sofinanciranje projektov znotraj stebra kakovosti okolja. Večina sredstev v novem programskem obdobju je namenjena okoljskim prednostnim nalogam,“ je dejal mag. Škerlič.

Ob koncu konference za novinarje je mag. Andreja Jerina, nacionalna koordinatorka za makroregionalne strategije v Sloveniji in članica Upravnega odbora EUSAIR, najavila 6. letni forum, ki bo z naslovom »Na obalah skupnega morja« potekal 11. in 12. maja v Izoli. Zaradi pandemije bo potekal v hibridnem ali celo povsem virtualnem formatu, kljub temu pa pričakujejo okoli 1000 aktivnih udeležencev. Osrednja tema bodo podnebni izzivi ter trajnostno okrevanje regije po koncu pandemije. Ob številnih panelnih diskusijah bodo v projektu POPRI kot novost izpostavljene najbolj uspešne in inovativne podjetniške ideje, rezultat tekmovanja mladih iz vseh držav EUSAIR, katerega glavni organizator je Primorski tehnološki park. Ministrstvo za zunanje zadeve bo v imenu predsedujoče Slovenije predstavnikom civilne družbe, ki so znali bogate izkušnje z razvojem makroregionalnih strategij nadgraditi v prizadevanja za skupno dobro, prvič podelilo častni naziv »Ambasador makroregionalne strategije EU – Vetrnica odličnosti«.

O strategiji EUSAIR

EUSAIR je strategija EU za jadransko-jonsko regijo, ki naslavlja skupne izzive regije in krepi sodelovanje deležnikov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. Strategijo je Evropska komisija sprejela leta 2014, s čimer je postala tretja makroregionalna strategija v EU in vključuje 9 držav: štiri države članice EU (Grčija, Hrvaška, Italija, Slovenija) in pet držav kandidatk (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija in Severna Makedonija). Temelji na štirih tematskih stebrih: modra rast, povezovanje regije, kakovost okolja in trajnostni turizem.
Slovenija med 1. junijem 2020 in 31. majem 2021 predseduje strategiji EUSAIR, nosilna tema predsedovanja pa je zeleno povezovanje, saj Slovenija skupaj z BIH koordinira steber kakovosti okolja. Cilj je izboljšanje kakovosti življenja na obalah skupnega morja s konkretnimi ureditvami in uveljavitvijo režimov, ki temeljijo na upoštevanju ekosistemskih storitev obale in morja v jadransko-jonski regiji.