Skoči do osrednje vsebine

Okrogla miza »Enake možnosti v državni administraciji, akademski sferi in podjetništvu«

Slovensko predsedstvo Jadransko-jonske pobude je, v sodelovanju z Zvezo gospodarskih zbornic in s Stalnim sekretariatom Jadransko-jonske pobude organiziralo okroglo mizo na temo »Enake možnosti v državni administraciji, akademski sferi in podjetništvu«. Izhodišče za organizacijo okrogle mize je bila nedavno zaključena, že druga raziskava, o enakih možnosti v slovenski diplomaciji, ki jo je Ministrstvo za zunanje zadeve izvedlo v sodelovanju z islandskimi kolegi.

Kot uvodničarke so nastopile Natalia Al-Mansour, koordinatorica za enake možnosti v zunanjem ministrstvu, mag. Nataša Bergelj, vodja sektorja za človekove pravice v zunanjem ministrstvu, in prof. dr. Elena Bužan s primorske univerze. Predstavile so ugotovitve dveh temeljnih raziskav, vsake v svojem delovnem okolju. V nadaljevanju so nastopile še predstavnice gospodarstva in civilne družbe iz Italije, Albanije in Grčije, med njimi prof. dr. Andreja Kutnar, ki je predstavila hitro rastoči in mednarodno uveljavljeni raziskovalni center InnoRenew, ki se ukvarja s proučevanjem in z nišno uporabo lesa kot pomembne slovenske dobrine. 

Ključne ugotovitve sodelujočih so bile, da je opazen trend naraščanja udeležbe žensk na visokih položajih v državni upravi, akademski sferi in gospodarstvu, vendar so prisotna občasna nihanja. Pandemija covid–19 je povzročila večji zastoj, še posebej pri ženskah, mlajših od 30 let. Prizadevanja za izboljšanje splošnega položaja žensk morajo biti usmerjena v mednarodni prostor in medsektorski okvir ter morajo upoštevati globalizacijska gibanja. Ključni dejavniki izboljšanja so materialni položaj in socialne razmere, izobrazba in splošna kultura. Izhodišče za napredek je sedanji položaj, ki je boljši, kot je bil, in izmenjava dobrih praks. 

Dogovorjeno je bilo, da bo v jesenskem času organiziran podoben, nadaljevalni dogodek na temo enakih možnosti v diplomaciji in poslovnem svetu. 

Na strokovnem posvetu, ki je bil izveden virtualno, je sodelovalo 40 udeležencev iz desetih držav članic Jadransko-jonske pobude.