Skoči do osrednje vsebine

Okoljski inšpektorji so med zimskimi počitnicami opravili številne nadzore vožnje v naravnem okolju

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) že vrsto let skupaj s Policijo izvajajo usmerjene Akcije nadzora vožnje v naravnem okolju. Namen nadzorov je predvsem osveščanje, opozarjanje in preprečevanje nelegalne vožnje v naravnem okolju, ki ogroža habitate rastlinskih in živalskih vrst ter poškoduje naravno okolje.

Akcijo izvajamo na območju celotne države, in sicer prednostno na območjih, ki imajo naravovarstveni status zavarovanega območja, torej v krajinskih in regijskih parkih, na Natura 2000 območjih in naravnih vrednotah. Lokacije za izvedbo nadzorov vsako leto določita IRSOP in Policija na podlagi informacij o pogostih kršitvah vožnje v naravnem okolju. Akcije izvajamo predvsem ob koncu tedna, ko se pričakuje večji obisk in s tem večja obremenitev naravnega okolja. Inšpekcija za okolje in naravo kršiteljem najpogosteje izreče opozorilo, sledijo prekrškovni postopki. Številnim v teh akcijah, pa inšpektorji in policija prekršek preprečijo.

Inšpektorji za okolje in naravo Inšpektorata za okolje in prostor so  v času zimskih počitnic, skupaj s predstavniki Policije, izvajali usmerjeno akcijo nadzorov vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon oziroma s kolesi ter glede ustavljanja in parkiranja vozil na motorni ali drug lasten pogon.  Veliko nedovoljenih poligonov za vožnjo je na zemljiščih, ki so namenjena kmetijski rabi - gozd, travnik, njiva.

Na območju Rogle se je inšpektorica za okolje opravila nadzor na območju pešpoti proti, ki vodijo proti Lovrenškim jezerom, a kršiteljev v času nadzora ni zaznala. Tudi na območju Mariborskega Pohorja (lokacije Ruše-Pečke-Glažuta–Areh-Šumik-Klopni vrh-Pesek-Ruše) in na Dolenjskem, na območju Mirne gore v času nadzorov ni bilo ugotovljenih kršitev.

Tudi na območju Tolmina (vasi Poljubinj, Ljubinj, planina Stador, Podmelec, Kneža, Knežke ravne, Grahovo ob Bači, Logaršče, Idrija pri Bači, Bača pri Modreju, Postaja, Most na Soči, Kozaršče, Volče, Idrsko, Volarje, Mlinsko, Kobarid, Ladra, Kamno, Selišče, Gabrje, Dolje, Zatolmin, kamp Lazar) in na območju Kobarida  (naselja: Idrsko, Volarje, Mlinsko, Kobarid, Ladra, Kamno, Selišče, Gabrje, Dolje, Zatolmin, kamp Lazar), na skupnem nadzoru s policijo ni bilo opaženih motornih vozil ustavljenih, parkiranih ali v voznem stanju v petmeterskem pasu izven vozišča. Prav tako ni bilo opažene vožnje s kolesi v naravnem okolju zunaj utrjenih poti. Tudi na območju Banjške planote in Trnovskega gozda ni bilo ugotovljenih kršitev določil Zakona o ohranjanju narave glede vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon oziroma s kolesi ter glede ustavljanja in parkiranja vozil na motorni ali drug lasten pogon.

Inšpektorica območne enote Murska Sobota je opravila nadzor, kjer so bile v preteklosti že zaznane kršitve vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju. Ugotovila je, da je bila v Stanjevcih postavljena nelegalna motokros steza sanirana.  V  Dolnji Slaveči, Murski šumi in Lendavsko-dolgovaških goricah v času pregleda ni bilo ugotovljenih voženj v naravnem okolju. V Sotini pa so bile tudi tokrat ugotovljene sveže sledi gorskih koles čez gozd.

V inšpekcijskem nadzoru na območju Murske šume in Lendavsko-dolgovaških goric so bile pregledane lokacije, kjer so se v preteklosti vršile nepravilnosti, a tokrat kršitve vožnje z vozili v naravnem okolju niso bile ugotovljene.

Inšpektorica območne enote Ljubljana je v Črnučah obravnavala vzpostavitev kros steze na kmetijskem zemljišču. Zadevo nam je predala Policija, ki je tudi na kraju samem identificirala tri fizične osebe, ki so na kros stezi, na nedovoljen način vzpostavljeni na kmetijskem zemljišču, vozili kros motorje. Zoper vse tri je uvedla prekrškovne postopke. O tem, da gre za nenamensko rabo kmetijskega zemljišča za kros stezo je inšpektorica za okolje opozorila kmetijsko inšpekcijo.