Skoči do osrednje vsebine

Preprečili bomo dodatna tveganja za onesnaženje pitne vode

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sta dosegla soglasje, da se 4. člen novele izvzame iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki je v obravnavi v Državnem zboru RS.

Gre za 69. člen Zakona o vodah, s katerim bi bilo pod določenimi strogimi pogoji izjemoma možno graditi objekte in naprave na vodovarstvenem območju. Gre za objekte in naprave, ki so namenjeni proizvodnji, v katere so vključene nevarne snovi in za katere je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter objektov in naprav za odlaganje odpadkov. MOP je v svojem poslanstvu zavezan k varovanju okolja in ščititi pitno vodo kot ustavno kategorijo, zato soglaša, da so lahko dodatna tveganja za njeno onesnaženje neprimerna. Glede na opozorila strokovnih organizacij in posameznikov soglašamo, da zmanjšamo in kar se da preprečimo dodatna tveganja za onesnaženje pitne vode, zato podpiramo črtanje 4. člena novele, ki bi to pogojno omogočila.