Skoči do osrednje vsebine

Neformalna videokonferenca ministrov EU za notranji trg in industrijo

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je udeležil neformalnega videokonferenčnega srečanja ministrov EU, pristojnih za notranji trg in industrijo, kjer je v luči krepitve odpornosti in konkurenčnosti gospodarstva EU potekala razprava o strateški avtonomiji v odprti EU. Ministri so razpravljali o strateških odvisnostih v najbolj občutljivih industrijskih ekosistemih in rešitvah za njihovo odpravo, tudi z vidika diverzifikacije proizvodnih in dobavnih verig, zagotavljanja strateških zalog ter spodbujanja proizvodnje in strateških naložb.

Med pomembnimi vidiki krepitve globalne konkurenčnosti in odpornosti evropskih gospodarstev je v zadnjem času vse bolj aktualna tema strateška avtonomija. Zato se v kontekstu okrevanja gospodarstva in v povezavi s prenovo industrijske strategije vse bolj izraža potreba po odporni in avtonomni industriji. Evropska komisija pri tem opozarja, da pojma strateške avtonomije oziroma suverenosti ne gre razumeti v smeri zapiranja temveč zmanjšanja odvisnosti EU od tretjih držav.

Slovenija je naklonjena oblikovanju evropske strateške avtonomije, saj v njeni krepitvi prepoznava možnosti za zmanjšanje odvisnosti EU od dobaviteljev iz tretjih držav, vendar na podlagi sorazmernih ukrepov med krepitvijo strateške avtonomije ter potrebo po odprtem gospodarstvu in spoštovanju pravil proste trgovine. Minister Zdravko Počivalšek je na videokonferenčnem srečanju izrazil podporo sistematičnemu zmanjševanju strateških odvisnosti, ki v prvi vrsti zahteva predvsem večje sodelovanje med državami članicami, Evropske komisije in industrije. »Če želimo uvesti ciljno usmerjene in sorazmerne ukrepe za odpravo takšnih odvisnosti, je potrebno okrepiti dialog tudi z industrijo. Financiranje ima pri tem pomembno vlogo, predvsem z vidika zagotovitve ustreznih instrumentov za okrevanje in tistih iz večletnega finančnega okvirja«, je povedal minister Počivalšek.

Slovenija tudi ocenjuje, da bi morale biti strateške naložbe osredotočene v spodbujanje tehnologij, kot so umetna inteligenca, mikroprocesorji in kvantno računalništvo, ob hkratnem zagotavljanju kibernetske varnosti. »Na tem področju moramo biti aktivnejši, samostojnejši pri odločanju ter strateški v sodelovanju s tretjimi državami in drugimi mednarodnimi organizacijami. Vlogo EU prepoznavamo predvsem v smeri preprečevanja zlorab tehnologij, zaščite kritične infrastrukture, zagotavljanja celovitosti dobavnih verig in določanja ustreznih standardov«, je poudaril minister Počivalšek. Zaključil je s poudarkom, da sta spodbujanje poštene konkurence in zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev za podjetja na enotnem trgu pomembna elementa, ki prispevata k strateški avtonomiji.

Evropska komisija je ob robu srečanja na kratko predstavila tudi pomen, vizijo in ambicije digitalne transformacije do leta 2030.