Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni dan boja proti rasni diskriminaciji

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

V središču letošnjega mednarodnega dneva boja proti rasni diskriminaciji so mladi v boju proti rasizmu. Rasizem, rasna diskriminacija, ksenofobija, nestrpnost in sovražni govor so pojavi, ki so žal prisotni povsod po svetu. Mladi so še posebej v zadnjem letu pokazali pomembno vlogo v boju proti omenjenim škodljivim praksam. Pri tem naj omenimo podporo mladih gibanju ''Black life matters'', kjer so mladi aktivno opozarjali na krivice storjene zaradi barve kože ali rase.

Dekorativna fotografija

#FightRacism | Avtor Organizacija združenih narodov

Mednarodni dan ni samo priložnost za naslavljanje rasizma, temveč tudi diskriminacije zoper najbolj ranljive skupine prebivalstva, kar je danes še posebej relevantno v kontekstu pandemije covida-19. Pandemija je še poglobila obstoječe razlike in opozorila na diskriminatorne prakse, ki sicer niso bile vidne. Močno je prizadela tudi otroke in mlade, posebej iz ranljivih skupin. 

Odprava vseh oblik diskriminacije predstavlja eno od prednostnih zunanjepolitičnih nalog Republike Slovenije na področju človekovih pravic. Strpnost in spoštovanje morata obstajati tako na ravni države kot tudi na ravni družbe in posameznikov. Pri tem imajo pomembno vlogo izobraževalni sistemi in izobraževanje za človekove pravice, ki predstavlja temeljno podlago za razumevajočo, strpno, solidarno in multikulturno družbo. Slovenija podpira Svetovni program za izobraževanje za človekove pravice in je od leta 2005 s projektom Naše pravice omogočila izobraževanje o otrokovih pravicah več kot 250 tisoč otrokom v 26 državah v Evropi, Aziji, Latinski Ameriki, Afriki in na Bližnjem Vzhodu.

Slovenija se bo v mednarodnih organizacijah še naprej zavzemala za uresničevanje mednarodnopravnih instrumentov za boj proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji in drugim oblikam nestrpnosti. Konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije predstavlja temeljno pravno podlago za boj proti vsem oblikam rasne diskriminacije.