Skoči do osrednje vsebine

Uničenje lastovičjega gnezda z mladiči je nehumano in kaznivo dejanje

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Lastovke so vitke, dolgorepe ptice, ki nam oznanijo, da v našo deželo prihaja pomlad. Popravijo si gnezda, v katerih so živele preden so se pred zimo umaknile v toplejše kraje ali pa jih zgradijo nova. Mestni in kmečki lastovki, ki živita čisto blizu človeka, so všeč predvsem vogali pod strehami, balkoni, oporniki. Žal to ni vedno všeč človeku.

V Sloveniji je možno opaziti pet vrst lastovk (skalna, mestna, kmečka, rdeča lastovka in breguljka) in vse so zavarovane. Zavarovane živalske vrst pa je po uredbi o zavarovanih prostoživečih vrstah prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati. Prav tako je prepovedano odstranjevanje njihovih gnezd.

Ljudje jih običajno sprejemajo z naklonjenostjo, žal pa prepogosto dobimo tudi informacije o tem, kako so s sten postrgali njihova gnezda z mladički vred. To je skrajno nehumano in lahko celo kaznivo dejanje. V Sloveniji sta odstranjevanje gnezd - sprememba, poškodovanje ali uničenje struktur nujno potrebnih za razmnoževanje in vznemirjanje katere koli vrste prostoživečih ptic prepovedana z zakoni. Če se pri tem poškoduje ali usmrti živali, gre lahko tudi za kaznivo dejanje določeno v 344. členu Kazenskega zakonika, ki se kaznuje z zaporom do treh let.

Gnezda je sicer mogoče odstraniti, a nikoli v času, ko lastovke gnezdijo!

Za odstranitev je potrebno pridobi posebno dovoljenje Agencije RS za okolje. Ta izda dovoljenje po predhodnem strokovnem mnenju Zavoda RS za varstvo narave. Gnezda lahko odstranijo tudi investitorji, ki so za obnovo (gradnjo) objektov pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Lastovke pa gnezdijo spomladi in poleti in kot tudi ostale ptice, so zelo občutljive na motnje in spremembe v okolici gnezda. Če se jim zazdi, da je gnezdo preveč obiskano, ga lahko celo zapustijo, mladiči pa poginejo, zato jih opazujte od daleč in pri tem uživajte.