Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 65. redne seje vlade s področja MOP

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 65. redni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo

Vlada  je sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo. Osnovni cilj prenosnega plinovoda R15/1 Ljutomer–Kidričevo je zagotovitev povezave slovenskega in madžarskega prenosnega plinovodnega sistema, ki bo omogočala prenos zemeljskega plina v smeri Slovenija–Madžarska in Madžarska–Slovenija. Obstoječi plinovod R15 Kidričevo–Lendava je na odseku od Kidričevega do Ljutomera premajhne dimenzije (imenski premer 250 mm) in ne more zagotavljati razvoja zmogljivosti za čezmejni prenos med Slovenijo in Madžarsko, ki bo omogočen po predmetni povezavi slovenskega in madžarskega prenosnega sistema.

Imenovanje in razrešitev generalnega direktorja ARSO

Vlada je imenovala mag. Joška Kneza za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), in sicer od 1. 4. 2021 do imenovanja generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev. Iztoka Slatinška pa je vlada z 31. 3. 2021 razrešila s položaja generalnega direktorja ARSO.  Joško Knez  je že opravljal delo generalnega direktorja ARSO od marca 2013 do novembra 2018, pred tem obdobjem pa je bil vršilec dolžnosti generalnega direktorja ARSO. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani fizik in magister znanosti podiplomskega študija varstva okolja. Trenutno opravlja delo direktorja Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo na ARSO.

Imenovanje članov nadzornega sveta SSRS

Vlada je v nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS), javnega sklada, za mandatno dobo štirih (4) let, in sicer od 24. 3. 2021 do 23. 3. 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja, kot predstavnika ustanovitelja imenovala Sandija Rutarja (predstavnik Ministrstva za okolje in prostor) in Nino Marin (predstavnico Ministrstva za finance). Dne 23. 3. 2021 se namreč izteče mandat dvema članoma nadzornega sveta SSRS, in sicer Sandiju Rutarju in predstavniku ministrstva, pristojnega za finance. Minister za okolje in prostor je ugotovil, da Sandi Rutar in Nina Marin izpolnjujeta pogoje za imenovanje v nadzorni svet SSRS.