Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Dovžan gostil državnega sekretarja za evropske zadeve Francoske republike Clémenta Beauna

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Državni sekretar Gašper Dovžan gosti na obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za Evropo in zunanje zadeve Francoske republike, zadolženega za evropske zadeve, Clémenta Beauna. Obisk spada v kontekst prizadevanj obeh držav za nadaljnjo krepitev dvostranskih odnosov in poglobljeno izmenjavo mnenj v času priprav na bližnje zaporedno predsedovanje Slovenije in Francije Svetu Evropske unije. Francija bo namreč 1. 1. 2022 od Slovenije prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije.

Državna sekretarja sta se strinjala, da so odnosi med Slovenijo in Francijo odlični, strateški in razvejani, pri čemer sta se zavzela za njihovo nadgradnjo predvsem na področju gospodarstva. Izmenjala sta informacije o ukrepih v obeh državah za zajezitev epidemije covida-19 in poudarila pomen solidarnosti ter skupnih evropskih rešitev pri spopadanju z zdravstveno krizo in njenimi posledicami. Glede sklada za okrevanje evropskega gospodarstva sta ocenila, da je njegova pravočasna implementacija ključnega pomena za uspešno premostitev gospodarskih, družbenih in javnofinančnih posledic epidemije.

Sogovornika sta se zavzela za okrepljeno partnersko sodelovanje med državama v času priprav in tekom zaporednih predsedovanj Svetu Evropske unije. Ob predstavitvi prednostnih nalog predsedovanj obeh držav sta se strinjala o pomenu krepitve odpornosti Unije proti različnim krizam, čemur bosta Slovenija in Francija posvetili ustrezno pozornost. V razpravi o širitveni politiki Evrope sta poudarila pomen nadaljevanja reform v državah Zahodnega Balkana na eni in kredibilne širitvene perspektive EU na drugi strani, saj je slednja pomembna spodbuda za napredek regije.

Med temami, ki bodo zaznamovale zaporedni predsedovanji obeh držav, sta sogovornika izpostavila Konferenco o prihodnosti Evrope, katere uspešna izvedba bo temeljila na kakovostni razpravi z državljani in bo kot taka ključnega pomena za prihodnost Evropske unije. V tem kontekstu sta državna sekretarja Dovžan in Beaune preko avdio-video konference aktivno sodelovala tudi na okrogli mizi s študenti, ki je bila namenjena razpravi in iskanju odgovorov mladih na vprašanje "Kakšne Evrope si želijo?".

Sogovornika sta izmenjala poglede tudi o drugih aktualnih evropskih vsebinah, med katerimi sta posebno pozornost namenila iskanju dogovora o predlogu pakta o migracijah in azilu ter globalnim ciljem, ki jih Slovenija in Francija v okviru Evropske unije zasledujeta na področju spopadanja s podnebnimi spremembami. Podprla sta krepitev strateške avtonomije Evropske unije v globalnem svetu.

Državnega sekretarja Clémenta Beauna je vljudnostno sprejel tudi minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar. V pogovoru sta osrednjo pozornost posvetila krepitvi sodelovanja in izmenjavi stališč do ključnih vsebin, ki bodo zaznamovale zaporedno predsedovanje Slovenije in Francije Svetu Evropske unije.