Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o izvajanju plačilnih storitev in storitev plačevanja na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam na dan 2. 4. 2021

Na veliki petek, 2. 4. 2021, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila v petek, 2. 4. 2021, ne bo izvajala:

  • plačilnih storitev za proračunske uporabnike in
  • storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam,

bo pa v času uradnih ur sprejemala plačilne naloge z datumom valute od vključno 6. 4. 2021 dalje.