Skoči do osrednje vsebine

Izvedena delavnica za ključne izzive pri prenovi strategije in akcijskega načrta za volka v Sloveniji

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Zavod za gozdove Slovenije bo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU koordiniral prenovo strateških dokumentov za volka v Sloveniji – strategija in akcijski načrt. V ta namen je bila izvedena virtualna javna posvetovalna delavnica. Do konca marca je mogoče na elektronski naslov bojana.lavric@zgs.si podati pisne opredelitev prioritet, ki naj se jih vključi v prenovljene strateške dokumente. Zaključki delavnice bodo objavljeni na spletnih straneh projekta LIFE WOLFALPS EU.

Predstavitev in javna posvetovalna delavnica je bila organizirana s ciljem, da se od sodelujočih organizacij pridobi pogled glede vsebine prenovljenih strateških dokumentov, in sicer glede sedanjih ohranitvenih ukrepov, strateških dejavnosti potrebnih za dosego ohranitvenega cilja in ciljev ter ukrepov akcijskega načrta.

V prvem delu je bil predstavljen proces prenove in pomembni poudarki glede volka in strateških dokumentov v Sloveniji, drugi del pa je potekal v manjših skupinah z aktivno udeležbo. Delo v manjših skupinah je bilo osredotočeno na iskanje ključnih izzivov in čim bolj konkretnih in specifičnih predlogov za rešitve na treh področjih - kmetijstva, upravljanja ter vključevanja in informiranja javnosti.

Mag. Gregor Klemenčič, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor je v uvodnem nagovoru dejal, da je ohranjeno, pristno naravno okolje, ki vključuje tudi volka, izjemna zapuščina za prihodnje rodove. Poudaril je, da skuša MOP s strategijo, ki nastaja, najti ravnovesje med volkom kot delom narave in človekom, ki ga volk s svojimi naravnimi potrebami tudi prizadene. Tudi v Sloveniji, tako kot v drugih državah s stalno populacijo volkov, so namreč glavni izzivi, povezani s tem plenilcem, napadi na živino in ohranjanje tradicionalne rabe prostora. Čeprav območja razširjenosti volkov pogosto razumemo in čutimo kot neokrnjeno naravo, je sestavni del teh območij tudi kulturna krajina. Zaradi tega predstavlja iskanje kompromisov med aktivnostmi in interesi človeka ter cilji varovanja populacije volka največji izziv pri upravljanju s populacijo.

Udeleženci so bili povabljeni, da podajo morebitne predloge glede samega procesa prenove, zlasti so tu mišljeni predlogi za morebitne dodatne, tematske ali splošne delavnice.

Spletna stran projekta LIFE WOLFALPS EU