Skoči do osrednje vsebine

Izboljšanje podpornega okolja za zagonska podjetja

Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil posveta, kjer so sodelovali predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj (MGRT) in tehnologijo, Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), javne agencije SPIRIT ter predstavniki podpornega inovativnega okolja in visoko inovativnih hitrorastočih start up in drugih podjetij. Spregovorili so o tem, kaj se trenutno ponuja »mladim upom« na področju zagonskih podjetij, od idejne faze, do startup in scale up faze. Skupaj so ocenili, kateri od že razpoložljivih ukrepov države so dobri in identificirali dobre prakse.

»V Sloveniji imamo bogato, razvejano in pestro start-up in scale-up okolje, ki ga intenzivno razvijamo že več kot desetletje, saj se zavedamo, da so start-up podjetja ključnega pomena za rast gospodarstva in nova delovna mesta,« je uvodoma povedal minister Zdravko Počivalšek. »Mednarodna primerjava celotne zgodnje podjetniške aktivnosti, merjene z indeksom TEA (Total Early Stage Entrepreneurial Activity), nam daje vpogled v to, koliko posameznikov je v posamezni državi dejansko ustanovilo podjetje in začelo poslovati. V Sloveniji je indeks TEA iz 6,4 % v letu 2018 zrasel na 7,8 % v letu 2019, kar je spodbudno«, je še poudaril.

Imamo dve močni javni izvajalski instituciji SPIRIT in SPS, ki s svojimi programi finančne in vsebinske podpore pomagata krepiti gospodarski ekosistem. Vendar se zavedamo, da se tudi tuji ekosistemi tudi hitro razvijajo in hrepenijo po novih talentih, tudi naših, slovenskih. Zato je naš skupen cilj, da mlade upe v Sloveniji še bolj podpremo in jim zagotovimo vse potrebno za kreiranje globalno uspešnih podjetniških zgodb.

Za spodbujanje zagonskih podjetij je v slovenskem ekosistemu na voljo pestro podporno okolje v različnih oblikah. Startup podjetja namreč v svojih razvojnih fazah potrebujejo različne oblike pomoči, od finančnih spodbud do svetovanja.

Slovenske poslovne točke SPOT zagotavljajo brezplačno pomoč v obliki podjetniškega svetovanja, informiranja, usposabljanja (na primer usposabljanje ABC podjetništva) ter pomoč pri registraciji podjetij. Subjekti inovativnega okolja, to so univerzitetni in podjetniški inkubatorji, tehnološki parki in pospeševalniki, nudijo brezplačno strokovno pomoč inovativno naravnanim podjetniškim idejam, start-up in scale-up podjetjem, v obliki mentoriranja, ekspertnega svetovanja.

Pri zagonskih spodbudah velja omeniti razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij in razpis P2R - Spodbude za zagon podjetij na problemskih in obmejnih problemskih območjih. V okviru razpisa P2 se letno podpre 40 najboljših start-up podjetij, posamezno podjetje pa lahko prejme do 54.000 evrov. Povečini podprta podjetja, v obdobju treh let po investiciji, beležijo povprečno 57%  povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter 99% povečanje prihodka.

Pri semenskemu kapitalu gre za instrument v obliki lastniškega financiranja, ki se uspešno kombinira z vsebinsko podporo. Izvaja se v obliki konvertibilnega posojila (SK75) oziroma v obliki neposrednega lastniškega vložka v mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) (SK200). V obdobju 2016-2019 je bilo odobrenih 3,77 milijona evrov in izvedenih 7,44 milijona evrov investicij MSP.

Slovenski podjetniški sklad za mlada podjetja izvaja vsebinsko podporo, s katero podjetjem poleg ustrezne finančne spodbude omogoča tudi dostop do potrebnih znanj in izkušenj mentorjev ali drugih svetovalcev in strokovnjakov – gre za tako imenovane »dvojčke« (kombinacija finančnih virov ter vsebinske podpore startup podjetjem). Tukaj gre za celovito podporo v vseh fazah razvoja (od mladih (dijaki, študenti), zagonska faza, startup faza, faza rasti).

Omeniti velja tudi konferenco PODIM, ki jo MGRT sofinancira preko Slovenskega podjetniškega sklada in javne agencije SPIRIT, kot eno največjih startup oziroma podjetniških konferenc v regiji Srednje in Vzhodne Evrope (CEE: Central and Eastern Europe) z mednarodno priznanimi govorniki, startup zvezdniki in uglednimi investitorji, kjer se vsako leto slavnostno razglasi tudi zmagovalca nacionalnega tekmovanja Start:up leta. Izbor odkriva in promovira vzhajajoče startup zvezdnike, širši javnosti odkrije njihove navdihujoče zgodbe, hkrati pa jim zagotovi medijsko prepoznavnost, stike s potencialnimi investitorji in celotno strokovno-infrastrukturno podporo za njihov tržni preboj in globalni uspeh (prinaša tudi točke za Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij -  P2, ki ga preko MGRT izvaja Slovenski podjetniški sklad).

Zaradi velikega potenciala start up »industrije«, si bo Slovenija v prihodnje prizadevala zagotoviti okolje, ki bi bilo atraktivno tako za slovenske mlade inovativne podjetnike, kakor tudi start-up podjetja iz tujine. V teku so intenzivne priprave na novo finančno perspektivo in post-Covid obdobje, kjer je cilj, da zagotovimo še boljšo podporno okolje za mlade upe.