Skoči do osrednje vsebine

Akcija nadzor zagotavljanja ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Nekateri zavezanci, ki dajejo na slovenski trg električno in elektronsko opremo (EEO), ne zagotavljajo predpisanega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, zato bodo inšpektorji za okolje izvedli usmerjeno akcijo nadzora zavezancev, ki so po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), dali na slovenski trg, v prvem polletju 2020, več kot 5 ton EEO.

Tisti zavezanci, ki dajejo električno in elektronsko opremo na slovenski trg kot proizvajalci EEO ali pooblaščeni zastopniki, morajo zagotavljati zakonito ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Vpisati se morajo v evidenco proizvajalcev in pooblaščenih zastopnikov, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Slednje dokazujejo s potrdilom o vpisu. Vsi proizvajalci EEO morajo tudi na svoje stroške zagotavljati zbiranje in obdelavo vse zbrane odpadne električne in elektronske opreme. To lahko zagotavljajo samostojno, tako da sami izpolnjujejo obveznosti v okviru individualnega načrta ali skupaj z drugimi proizvajalci, tako da pristopijo k izvajanju skupnega načrta ravnanja z OEEO.

Inšpektorji za okolje bodo v okviru akcije preverjali:

  • ali so zavezanci: proizvajalci ali končni uporabniki brez predhodnega dobavitelja;
  • ali proizvajalci EEO zakonito ravnajo z EEO, ki jo dajejo na trg RS (vpis v evidenco proizvajalcev in zakonitih zastopnikov, ki jo vodi ARSO) in
  • ali proizvajalci zagotavljajo ustrezno ravnanje z OEEO (zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti glede zbiranja in obdelovanja OEEO: individualni ali skupni načrt ravnanja z OEEO, obveznost rednega letnega poročanja o ravnanju z OEEO in drugo)

 Proti kršiteljem bodo uvedeni upravni in prekrškovni postopki, katerih cilj bo, da bodo vsi, ki dajejo na slovenski trg električno in elektronsko opremo, zagotavljali zakonito ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo oziroma z zahtevami Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi.