Skoči do osrednje vsebine

Pričenjamo proces prenove programov

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v februarju pričelo večletni proces prenove vzgojnih in izobraževalnih programov. S sklepom ministrice je Zavodu Republike Slovenije za šolstvo naročilo pripravo izhodišč za posodobitev izobraževalnih programov s prenovo učnih načrtov na ravni osnovnošolskega in gimnazijskega izobraževanja, izhodišč za prenovo katalogov znanj splošnoizobraževalnih predmetov srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja ter izhodišč za prenovo kurikula za vrtce.

Pri pripravi izhodišč mora Zavod izhajati iz aktualne Analize učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji, upoštevati izsledke izvedenih poskusov s področja osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, spoznanja razvojnih projektov in dejavnosti ter vzporedno nastajajočih konceptov. Proces priprave izhodišč mora slediti tudi strateškim ciljem in usmeritvam nastajajočega nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, v katerem za področji osnovnošolskega in srednje šolskega izobraževanja prevladuje krepitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj, ter drugim pomembnim strateškim razvojnim dokumentom Republike Slovenije.

Izhodišča mora Zavod pripraviti do konca leta 2021, z izjemo izhodišč za posodobitev katalogov znanj splošnoizobraževalnih predmetov srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja, kjer je predvideni rok konec leta 2022. V okvir prenove bo naknadno vključen tudi Center za poklicno izobraževanje.

Ministrstvo je za okrepitev strokovnega dialoga z Zavodom za šolstvo, z namenom spremljanja, usmerjanja ter poročanja v času nastajanja izhodišč, imenovalo tudi svojo delovno skupino. Vodil jo bo državni sekretar Damir Orehovec.