Skoči do osrednje vsebine

Poziv nevladnim organizacijam

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva nevladne organizacije, ki so pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja v letu 2019, da v skladu Zakonom o nevladnih organizacijah (Uradni list Republike Slovenije, številka 21/18) do 31. 3. 2021 predložijo naslednje dokumente:

  • Poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je nevladna organizacija izvajala, skupaj s poročilom o porabi sredstev za njihovo izvajanje za pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih in
  • Program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

Če ima organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži navedeno poročilo in program ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu.