Skoči do osrednje vsebine

Začetek postopka glede možnega podaljšanja zaščitnega ukrepa na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

Evropska komisija je 1. februarja 2019 z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/159 uvedla dokončne zaščitne ukrepe na nekatere izdelke iz jekla v Evropski uniji (EU). Ukrepi so uvedeni za začetno obdobje treh let, to je do 30. junija 2021.

Evropska komisija se bo tekom postopka osredotočila na to, ali so zaščitni ukrepi še naprej potrebni za preprečitev ali odpravo resne škode, ali obstajajo dokazi, da se proizvajalci EU prilagajajo, in ali bi bilo podaljšanje v interesu EU. S preiskavo se bo določilo tudi ustrezno trajanje (morebitnega) podaljšanja. Za ustrezno oceno potrebe po podaljšanju trajanja sedanjih zaščitnih ukrepov za preprečitev ali odpravo resne škode mora Evropska komisija pridobiti specifične podatke od industrije EU. Proizvajalci zadevnih izdelkov iz jekla iz EU so zato pozvani, da izpolnijo vprašalnik in ga prek ustreznih združenj EU predložijo v 21 dneh od objave obvestila.

Druge zainteresirane strani, katerih dejavnosti so povezane z izdelki v postopku, zlasti uporabniška industrija in uvozniki, pa so pozvane, da Evropski komisiji v pisni obliki predložijo svoja stališča, informacije in ustrezna dokazila v 15 dneh od datuma objave obvestila, in sicer prek spletišča Tron

Proizvajalci zadevnih izdelkov iz jekla ter zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku.