Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Dovžan na zasedanju Sveta za splošne zadeve

Državni sekretar Gašper Dovžan se je danes udeležil videokonferenčnega srečanja članov Sveta za splošne zadeve. Ministri in državni sekretarji za evropske zadeve so pozornost namenili pripravam na Evropski svet, Akcijskemu načrtu za evropsko demokracijo, trenutnemu stanju priprav na začetek Konference o prihodnosti Evrope in odnosom med Unijo z Združenim kraljestvom.

sekretar pred računalnikom

Državni sekretar Gašper Dovžan | Avtor Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

V okviru priprav na virtualno srečanje voditeljev držav oziroma vlad držav članic Evropske unije, ki bo potekalo 25. in 26. februarja, so ministri in državni sekretarji razpravljali o boju proti covid-19 in zdravju, varnosti in obrambi EU, kibernetski varnosti ter zunanjih odnosih. Državni sekretar je v razpravi o pripravah na zasedanje Evropskega sveta  poudaril pomen krepitve učinkovitosti in odzivnosti Unije na krize, vključno s pandemijami, kar bo tudi ena izmed prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu EU. Pozdravil je napore za krepitev odpornosti tudi na področju zdravstva, vključno z nameravano ustanovitvijo zdravstvene unije, in podprl načrte Evropske komisije za vzpostavitev centralnega organa EU za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA). Podprl je razvoj in proizvodnjo cepiv v Evropi. Posebno pozornost bo potrebno posvetiti tudi krepitvi kibernetske odpornosti. V tem kontekstu bi se bilo potrebno osredotočiti na pripravo jasnega in celovitega okvirja za odzivanje na velike kibernetske napade in krize.

Člani Sveta za splošne zadeve so v nadaljevanju razprave pozornost posvetili Akcijskemu načrtu za evropsko demokracijo (EDAP). Državni sekretar Dovžan je pri tem dejal, da gre za ambiciozen načrt zakonodajnih in nezakonodajnih pobud ter ukrepov Evropske komisije, katerih cilje na splošno lahko vrednotimo pozitivno. Ocenil je, da se bodo v povezavi s posameznimi pobudami odpirala tudi vprašanja glede načela subsidiarnosti in sorazmernosti. Strinjal se je o pomenu svobode in pluralizma medijev ter varnosti novinarjev, pri čemer je poudaril tudi odgovornost medijev pri njihovem poročanju. Pridružil se je večini ministrov, ki so pozvali, da bo posebno pozornost potrebno posvetiti tudi boju proti dezinformacijam.

Predsedstvo je v nadaljevanju videokonference poročalo tudi o aktualnem stanju priprav na Konferenco o prihodnosti Evrope. Državni sekretar je pri tem izrazil podporo portugalskemu predsedstvu pri njihovih prizadevanjih za čimprejšnji pričetek konference. Izrazil je zaskrbljenost zaradi tesne predvidene časovnice, tudi zaradi omejitev v času pandemije. Po njegovih besedah namreč ne smemo delati kompromisov glede vsebine, sicer ne bomo izpolnili pričakovanj državljanov.

Ministri in državni sekretarji so se ob koncu zasedanja dotaknili tudi prihodnjih odnosov z Združenim kraljestvom, kar je bila prva tovrstna razprava na ministrski ravni, po podpisu Sporazuma o trgovinskih odnosih med EU in Združenim kraljestvom. V razpravi so člani Sveta za splošne zadeve poudarili potrebo po hitri implementaciji sporazuma, enaki obravnavi držav članic in državljanov ter predstavili ovire s katerimi so se srečali do sedaj.