Skoči do osrednje vsebine

Ministri Evropske unije o enakosti pri dostopu, vključenosti in uspehu za vse

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministri Evropske unije, pristojni za izobraževanje, so na današnji neformalni videokonferenci razpravljali o enakosti pri dostopu, vključenosti in uspehu za vse. Poudarili so, da je obdobje pandemije covid-19 ponovno pokazalo tudi in predvsem na vprašanje zagotavljanja enakosti izobraževalnih sistemov.

»Omogočanje pravičnosti pri dostopu, vključenosti in uspehu za vse v izobraževanju in usposabljanju mora predstavljati naše ključno prizadevanje za prihodnost,« je na srečanju poudarila ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec. 

Zato bo Slovenija:

  • namenila del sredstev v okviru nedavno sprejetega Mehanizma za okrevanje in odpornost za povečanje vključenosti in pravičnosti ter za zmanjševanje neenakosti. V pripravi so novi ukrepi na tem področju.
  • Že v letošnjem letu začela izvajati nacionalno evalvacijsko študijo glede analize potreb, pogojev in možnosti obveznega vključevanja otrok v enega izmed programov predšolske vzgoje. S tem ukrepom bodo delno naslovili odpravljanja socialne, ekonomske in kulturne neenakosti.
  • Objavila razpis za izvedbo celovite evalvacijske študije o analizi posledic izobraževanja na daljavo, s posebnim poudarkom na prepoznavanju kvalitete izobraževalnega procesa z vidika zagotavljanja enakosti ter predlogov za pomoč pri popravi prepoznanih problemov v okviru tega.


Portugalsko predsedstvo je na srečanju ministrov podalo tudi informacijo o novem Strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju v Evropskemu izobraževalnemu prostoru in zunaj njega  ET2030, ki predstavlja ključen in trden okvir za evropsko sodelovanje na tem področju.

Okrepljen ET2030 prinaša več sinergije med različnimi politikami, ki prispevajo k družbeni in gospodarski rasti ter zelenemu in digitalnemu prehodu. Spodbuja okrepljeno sporočanje in razširjanje rezultatov v okviru inovativnejše in v prihodnost usmerjene podpore reformam izobraževanja in usposabljanja.

Ministrica prof. dr. Kustec je na srečanju izrazila podporo sprejemu ET2030, ki vsebuje politično zavezo za intenzivnejšo uresničevanja evropskega izobraževalnega prostora in izboljšan pristop upravljanja. Slednje bo prioriteta Slovenije med prihajajočim predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici leta 2021.