Skoči do osrednje vsebine

Inšpekcija za okolje in naravo bo izvedla akcijo nadzora občin nad zagotavljanjem opremljenosti aglomeracij z javno kanalizacijo

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Danes je bil izveden pripravljalni delovni sestanek predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor in inšpektorjev za okolje Inšpektorata za okolje in prostor, ki bodo sodelovali v akciji. Cilj akcije je zagotoviti, da vse občine, ki še niso zagotovile ustrezne opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem ali z ustreznim individualnim in drugim primernim sistemom v aglomeracijah enakih ali večjih od 2 tisoč populacijskih enot, to v najkrajšem možnem času zagotovijo.

Zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s predpisi je na področju varstva voda pred onesnaženjem eden od ključnih mehanizmov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja, zlasti za doseganje dobrega stanja voda v Sloveniji.

Inšpektorat bo uvedel nadzore v občinah, na ozemlju katerih ležijo aglomeracije enake ali večje od 2 tisoč populacijskih enot, ki še niso 100 odstotno opremljene. Po podatkih iz leta 2018, občine v 31. aglomeracijah enakih ali večjih od 2 tisoč populacijskih enot še niso zagotovile opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem ali z ustreznim individualnim in drugim primernim sistemom. (Populacijska enota oziroma populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan. Ključne zahteve za opremljenost aglomeracije določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v 19. členu).

Nadzori se bodo opravljali na podlagi poročil občin in izvajalcev javnih služb za leto 2019 ter na podlagi predhodne ocene stopnje opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem ali z ustreznim individualnim in drugim primernim sistemom za leto 2019, ki jo bo za potrebe akcije pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Analiza podatkov za leto 2019 bo v kratkem končana, takoj nato se bodo začeli izvajati nadzori.