Skoči do osrednje vsebine

Konus Konex ne bo več odvajal odpadne vode v Dravinjo

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
V lanskem letu je inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor s preizkusom s fluorescenčnim označevalnim barvilom ugotovila, da se vse industrijske odpadne vode v družbi Konus Konex, d. o. o., iz Slovenskih Konjic, ne odvajajo na industrijsko čistilno napravo, ki se po čiščenju odvaja na kanalizacijski sistem, ki se konča s komunalno čistilno napravo, zato je z odločbo prepovedala neposredno odvajanje industrijske odpadne vode v reko Dravinjo.

Zavezanec je v celoti realiziral inšpekcijsko odločbo. Vse industrijske odpadne vode je speljal na industrijsko čistilno napravo in jih po čiščenju odvaja na kanalizacijski sistem, ki se konča s komunalno čistilno napravo, in sicer tako iz talne odprtine in umivalnika v prostoru industrijske čistilne naprave, kakor tudi iz zbirnega bazena v skladišču lateksa.  V skladu s predpisom je izdelal Poslovnik za obratovanje čistilne naprave in Obratovalni dnevnik.

Kršitelju sta bili izdani dve prekrškovni odločbi. V obeh izdanih odločbah je bila izdana globa v znesku, ki je višja od najnižje predpisane globe, saj se je upoštevala teža prekrška in njegove posledice za okolje, in sicer:

  • ker ni izvršil odrejenih inšpekcijskih ukrepov je bila pravni osebi izrečena globa za 11 tisoč evrov, odgovorni osebi pa za tisoč sto evrov.
  • ker naprava obratuje v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem je bila pravni osebi izrečena globa za 100 tisoč evrov in za 3800 evrov odgovorni osebi.

Kršitelj (prava oseba in odgovorna oseba) je plačal vse globe. Vse terjatve so zaprte.