Skoči do osrednje vsebine

Generalni direktorji EU za razvojno sodelovanje na neformalnem zasedanju o pobudah »Team Europe"

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Vršilka dolžnosti (v. d.) generalne direktorice za multilateralo in razvojno sodelovanje Anita Pipan se je udeležila avdio-video konference neformalnega zasedanja generalnih direktorjev EU za razvojno sodelovanje. Osrednja tema tokratnega zasedanja so bile pobude »Team Europe«, razprava pa je potekala tudi o financiranju za razvoj, južni soseščini ter o covidu-19 z vidika podpore javnemu zdravstvu.

V okviru razprave o pobudah »Team Europe« so se generalni direktorji seznanili z zadnjim stanjem procesa programiranja razvojne pomoči za obdobje 2021-2027. Osrednjo pozornost so posvetili pregledu 49 pobud »Team Europe« za pomoč partnerskim državam v luči pandemije covida-19, pri katerih Evropska komisija ocenjuje, da so dovolj ​​pripravljene, da lahko EU delegacije in veleposlaništva držav članic začnejo z njihovim uresničevanjem. V. d. generalne direktorice Pipan je podprla začetek priprav za uresničevanje pobud »Team Europe« na terenu, izpostavila pomen transparentnosti, vključenosti in rednega poročanja pri nadaljnjem delu ter obvestila, da tudi Slovenija preučuje možnosti za sodelovanje.

V nadaljevanju zasedanja je potekala izmenjava mnenj o vprašanjih trajnostnega financiranja, vključno s predstavitvijo Pobude za globalno okrevanje ("Global Recovery Initiative"), ki med drugim povezuje odpis dolga z naložbami v cilje trajnostnega razvoja. V. d. generalne direktorice Pipan je poudarila, da bo vprašanje trajnostnega financiranja nadvse pomembno tudi v prihodnje, če želimo zmanjšati neenakosti, doseči zeleno obnovo, s poudarkom na varovanju okolja, ter zgraditi odporna gospodarstva.

V luči razprave na Evropskem svetu, 21. januarja 2021, ki je bila posvečena boju zoper pandemijo covida-19, so se tudi generalni direktorji dotaknili tega vprašanja, predvsem v luči podpore javnemu zdravstvu v partnerski državah. V. d. generalne direktorice Pipan je izpostavila pomen skupnega delovanja na tem področju na globalni ravni s ciljem krepitve javnega zdravstva in zagotavljanja enakopravnega dostopa za vse.

Na zasedanju je Evropska komisija predstavila tudi Skupno sporočilo o prenovljenem partnerstvu z državami južnega sosedstva in Skupno sporočilo o humanitarni pomoči, ki bosta javno objavljeni v prihodnjih tednih.