Skoči do osrednje vsebine

Soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/2022

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/2022.

Tako je z razpisom skupaj na voljo 18.520 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, in sicer 16.155 mest za državljane Republike Slovenije in držav članic EU in 2.365 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav, ki niso članice EU.

Vpisna mesta za študijsko leto 2021/2022 razpisujejo 4 javni visokošolski zavodi – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ter 10 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo: Univerza v Novi Gorici, Nova Univerza, Univerza v Novem mestu, Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Gea College – Fakulteta za podjetništvo, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije in Visoka šola za varstvo okolja.

Za leto 2021/2022 je v soglasje Vladi Republike Slovenije predlagano naslednje število vpisnih mest za:

Državljane Republike Slovenije in državljane članic EU:

  • vpis v 1. letnik: skupaj 16.245 vpisnih mest, in sicer 14.088 mest za redni študij in 2157 mest za izredni študij;
  • vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje): skupaj 4643,5 vpisnih mest, in sicer 2.887 mest za redni študij in 1756,5 mest za izredni študij. Pri čemer je visokošolskim zavodom omogočeno tudi, da glede na dejanski vpis v preteklih študijskih letih z vpisom študentom v višjih letnikih dosežejo kvoto mest odobrenih za vpis v 1. letnik za pretekle generacije;
  • vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante: skupaj 728 vpisnih mest, in sicer 551 mest za redni študij in 177 mest za izredni študij.

Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU:

  • vpis v 1. letnik: skupaj 2365 vpisnih mest, in sicer 1741 za redni študij in 624 za izredni študij.

V primerjavi z lanskoletnim razpisom visokošolski zavodi razpisujejo 43 vpisnih mest več za redni študij. Število vpisnih mest za izredni študij se zmanjšuje, in sicer za 154 vpisnih mest. Skupno število razpisanih vpisnih mest je glede na predlog razpisa za študijsko leto 2020/2021 tako manjše za 120 vpisnih mest.

Povečujejo se predlagana vpisna mesta za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2021/2022 za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU v primerjavi z lanskim letom, in sicer za 88  vpisnih mest. Predlagano višje število vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav, ki niso članice EU je posledica povečanih aktivnosti, ki jih visokošolski zavodi v zadnjih letih usmerjajo v internacionalizacijo in v povečano sodelovanje s tujimi trgi. 

V študijskem letu 2021/2022 sta razpisana tudi dva nova študijska programa. Univerza na Primorskem prvič razpisuje nov univerzitetni študijski program Vizualne umetnosti in oblikovanje, Univerza v Mariboru pa prvič razpisuje nov univerzitetni študijski program Dentalna medicina. 

Na Univerzi v Ljubljani se preimenuje visokošolski strokovni študijski program Fizikalna merilna tehnika Fakultete za matematiko in fiziko v Aplikativna fizika. Univerzitetni študijski program Filozofske fakultete  Nemcistika pa se preimenuje v Germanistika. Na Univerzi v Mariboru se univerzitetni študijski program Tehniško varstvo okolja Fakultete za strojništvo preimenuje v Okoljsko inženirstvo. 

Vlada Republike Slovenije po naknadnem posvetovanju z vodstvi vseh treh fakultet daje soglasje k vsebini razpisov za Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 z naslednjimi dopolnitvami:

  • Pri Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani se število vpisnih mest za UN 1. letnik redni študij poveča iz 150 na 170.

  • Pri Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani se število vpisnih mest za VS 1. letnik redni študij poveča iz 145 na 165.

  • Pri Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani se število vpisnih mest za magistrski študij na obeh stopnjah poveča iz 30 na 40.

  • Pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani se število vpisnih mest v 1. letnik rednega študija poveča iz 165 na 205.

  • Pri Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru se število vpisnih mest v 1. letnik rednega študija poveča iz 96 na 106.


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za zdravje zagotovita vsem trem fakultetam vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih pogojev za realizacijo povečanega vpisa. 

Več informacij je zbranih v dokumentu, pripetem spodaj.