Skoči do osrednje vsebine

Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vabimo vas, da si ob zaključku izvajanja Javnega razpisa »Po kreativni poti do znanja« (projekti PKP) in »Študentski inovativni projekti za družbeno korist« (projekti ŠIPK), v sofinanciranju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, ogledate povzetke in predstavitve rezultatov zaključne evalvacije.

Objavljeni so na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega invalidskega in preživninskega sklada

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi se krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z delovnim okoljem (gospodarstvo in negospodarstvo ter neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju). V projektne aktivnosti so bili vključeni študenti pod vodstvom in mentorstvom pedagoškega mentorja in partnerjev iz delovnega okolja.

Iz naslova zaključenih projektnih aktivnosti je tako ministrstvo vključenim partnerjem do konca leta 2020 namenilo preko 17,1 milijona eurov sredstev za preko tisoč vsebinsko različnih projektov, ki odsevajo zelo raznovrstne problematike in izzive aktualnega stanja v delovnih okoljih oziroma v družbi nasploh.

Izvajanje projektov PKP in ŠIPK pomeni pomembno podporo kot tudi dodano vrednost za vključene študente kot ciljni skupini obeh operacij. Mnogim izmed njih namreč prav sodelovanje v PKP in ŠIPK projektih predstavlja ne le finančne spodbude, temveč pomembno odskočno desko za prehod v delovno okolje po zaključku študija. Mladi iz različnih študijskih smeri se z vključevanjem v projektne aktivnosti že v času študija seznanijo s praktičnimi izzivi v delovnem okolju ter na ta način pridobijo številne tako splošne kot poklicno specifične kompetence, znanja, izkušnje in reference ter si na ta način izboljšajo zaposlitvene možnosti pri ustvarjanju karierne poti.

Projekti PKP in ŠIPK so ciljno neposredno usmerjeni tudi v krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z vključenimi partnerji iz delovnega okolja, kar je v projektih PKP in ŠIPK prispevalo k medsebojni izmenjavi mnenj, izkušenj in dobrih praks vključenih pedagoških mentorjev o morebitnih prilagoditvah, izboljšavah, tako študijskih programov ter o dejanskih potrebah po znanjih, veščinah in kompetencah študentov za ugotavljanje oziroma večjo skladnost za prilagoditev s potrebami delovnega okolja.

Več informacij o obeh zaključenih javnih razpisih je dostopnih na spletni strani Javnega, razvojnega, štipendijskega, invalidskega in preživninskega sklada - Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist